Naslovna Istaknuto Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno!

Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno!


U fokusu ovogodišnje kampanje“Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno”. u BiH je utjecaj pandemije COVID-19 na porast nasilja nad ženama i djevojčicama. Uz to, kampanja ističe važnost osiguravanja nesmetanog pristupa uslugama podrške preživjelima nasilja, te doprinos šire zajednice prevenciji nasilja nad ženama u vremenu krize, s posebnim fokusom na medije.

U okviru ovog događaja održana je panel diskusija “Utjecaj pandemije COVID-19 na nasilje nad ženama” a jedan od zaključaka bio je da svi članovi društva – vladin, nevladin i privatni sektor, te mediji, igraju važnu ulogu u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, te da svi trebaju djelovati zajedno kako bi privatni i javni prostori bili sigurni za žene i djevojčice.

Kampanja „Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno“ se realizuje i na društvenim mrežama UN Women u BiH – Facebooku, Twitteru i Instagramu, gdje će predstavnici/e nevladinog sektora, medija i međunarodne zajednice poslati snažne poruke u cilju podizanja svijesti o nasilju nad ženama i djevojčicama u vrijeme pandemije COVID-19 uz moto #isključimonasilje.

Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji osam sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Pored nedovoljnog broja skloništa za žrtve nasilja, Bosna i Hercegovina nema ni jedinstveni registar podataka, kao ni jedinstvenu evidenciju nasilja u porodici.U posljednjih osam mjeseci ove godine došlo je do eskalacija nasilja u porodicama koje su i do sada bile disfunkcionalne i u kojima je i ranije bilo nasilja, navode u nevladinom sektoru koji se bavi ovom problematikom. Ocjena je i da se pojavio veliki broj psihološkog nasilja i to u zajednicama koje do sada nisu imale probleme.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u BiH, svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja.

U okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mjenjanje stavova“ kojeg finansira Europska unija, a provodi UN Women, U.G. Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK provode projekat „Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona.“ Osnovni zadatak projekta je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera. Jedna od aktivnosti pomenutog projekta je i velika medijska kampanja: „Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!“ koja će po prvi put pored žrtve nasilja u porodici uzeti u fokus policijske službenike koji su jedan od najznačajnijih i često prvih kontakt za žrtve.
Nasilje nad ženama i djevojčicama počinje uzimati pandemijske razmjere, a odvija se u javnim i privatnim prostorima bilo kod kuće, na ulicama, u državama i njihovim institucijama, u miru ili u ratu, upozoravaju Ombudsmeni Bosne i Hercegovine.Ističu kako se u procesu zaštite žena i djevojčica od nasilja, primarnu ulogu imaju adekvatno zakonodavstvo, osposobljeni organi za efikasno djelovanje, te usvojene procedure postupanja nadležnih organa.

Uprkos tome, kako navode, prijavljeni slučajevi nasilja nad ženama ukazuju da postoje slabosti u sistemu koje se manifestuju kroz neadekvatnu reakciju nadležnih organa kod prijavljivanja nasilja, nedovoljnu i neefikasnu zaštitu žrtava nasilja, te blago kažnjavanje počinilaca nasilja, često i ispod zakonom utvrđenog minimuma.
– Nesumnjivo je da postoji potreba efikasnijeg djelovanja svih subjekata uključenih u sprečavanje i prevenciju nasilja nad ženama i djevojčicama, te svakako obezbjeđenje implementacije obaveza utvrđenih domaćim ustavima i zakonima, kao i Istanbulskom konvencijom i EU Direktivom o uspostavljanju minimalnih standarda za prava, podršku i zaštitu žrtava kaznenih djela iz 2012. godine – poručili su Ombudsmeni BiH.