Naslovna AKTUELNO CIK BIH : 9.136 birača izvan BIH ostali bez prava glasa

CIK BIH : 9.136 birača izvan BIH ostali bez prava glasa

 

Centralna izborna komisija BiH je na svojoj redovnoj  sjednici koja je održana u utorak  donijela  je Odluku  o utvrđivanju i objavi broja birača upisanih u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za Opće izbore 2018. godine. Odlukom je utvrđeno da će se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine naći ukupno 77.584 birača.

 


Na istoj sjednici Centralna izborna komisija BiH je donijela i odluku kojom se odbija upis u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za 9.136 birača jer nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi (nedostaje dokaz o identitetu, nedostaje dokaz o državljanstvu, nedostaje dokaz o prebivalištu, nečitka prijava i drugo) ili veći broj prijava sadrži identičnu adresu u inostranstvu.

 

Žalbe na navedenu odluku, koja će večeras biti objavljena na internet stranici Centralne izborne komisije BiH, mogu se podnijeti Apelacionom odjeljenju Suda BiH putem Centralne izborne komisije BiH do 15.08.2018. godine do 24:00 sati.

 

Žalbe se dostavljaju putem faks aparata na broj +387 33 251 329, putem e-mail adrese [email protected] ili lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH, ulica Danijela Ozme broj 7, Sarajevo. Centralna izborna komisija BiH poziva birače koji su podnijeli prijavu da glasaju  izvan BiH, da posjete internet stranicu Centralne izborne komisije BiH i provjere status njihove prijave i eventualno iskoriste mogućnost podnošenja žalbe.

 

Birači izvan BiH koji su prijave za registraciju dostavili izvan roka ili im je prijava odbijena, ukoliko imaju važeću CIPS-ovu ličnu kartu biračko pravo mogu ostvariti u BiH na dan izbora 7. oktobra 2018. godine.

 

Značajan broj birača je dostavio dvije ili više prijava sa različitim adresama u inostranstvu. Centralna izborna komisija BiH je uzela u obzir zadnju navedenu adresu,  zato pozivamo sve birače izvan BiH da provjere adresu na internet stranici CIK BiH i ukoliko je nevalidna adresa da to odmah prijave putem maila [email protected] , a najkasnije do 15.08.2018. godine do 24:00 sati.

 

Centralna izborna komisija BiH će večeras objaviti novi pregled ovjerenih političkih subjekata i kandidata ali ovog puta po nivoima vlasti. Pozivamo političke subjekte i kandidate da još jednom provjere svoje podatke i da eventualne tehničke greške dostave u naredna 24 sata.