Naslovna Istaknuto 35 Tabuta kreće prema Srebrenici

35 Tabuta kreće prema Srebrenici

Konvoj sa 35 tabuta ubijenih Srebreničana krenut će danas u 10 sati iz Visokog prema Potočarima, gdje će posmrtni ostatci žrtava genocida biti ukopani 11. jula.

 

Tužna kolona će se zadržati u Ilijašu i Vogošći, potom ispred zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, odakle će krenuti put Potočara.


 

Među identificiranim žrtvama, koje će u srijedu biti ukopane, najmlađi je Vesid (Hasana) Ibrić, koji je u vrijeme stradanja u genocidu imao 16 godina, dok je najstarija žrtva Šahin (Šabana) Halilović, rođen 1924. godine.

 

Ovogodišnja dženaza najmanja otkako se vrše ukopi 11. jula u Potočarima. Dženaza je najmanja, što zbog usporenog procesa pronalaženja i otkopavanja masovnih grobnica, što zbog toga jer se porodice žrtava teško odlučuju da ukopaju nekompletna tijela svojih najbližih.

 

Ove godine će u Potočarima biti ukopane žrtve genocida:

 

Omer (Mušan) Alić, 1963.
Muhamed (Ređo) Alić, 1978.
Fahrudin (Abdulah) Ališević, 1972.
Suvad (Osman) Avdić, 1962.
Hazim (Hasan) Beganović, 1974.
Suad (Muharem) Begović, 1974.
Kiram (Mustafa) Bektić, 1953.
Ramo (Hasan) Borić, 1955.
Bajro (Huso) Budović, 1940.
Edin (Ahmo) Burić, 1977.
Salem (Sulejman) Čakanović, 1960.
Aziz (Esed) Dautbašić, 1964.
Nijazija (Mustafa) Dudić, 1973.
Remzija (Salih) Dudić, 1975.
Avdija (Muhamed) Gušić, 1953.
Šahin (Šaban) Halilović, 1924.
Ahmet (Alija) Hasanović, 1932.
Nesib (Zejnil) Hasanović, 1957.
Hamdija (Ramo) Hasić, 1964.
Sejad (Osman) Husejnović, 1975.
Vesid (Hasan) Ibrić, 1979.
Šaban (Ibrahim) Ikanović, 1960.
Hazret (Juso) Kadrić, 1972.
Nijaz (Nezir) Kadrić, 1974.
Senad (Šaban) Malić, 1975.
Feris (Bajro) Mehmedović, 1978.
Safet (Omer) Merdžić, 1949.
Hajro (Alija) Muhić, 1943.
Nesad (Mujo) Mujčinović, 1972.
Asim (Alija) Mujić, 1950.
Kadrija (Hajro) Musić, 1973.
Salih (Hadžo) Selimović, 1955.
Hamed (Huso) Smajić, 1943.
Ahmo (Salih) Smajić, 1952.
Rizo (Abid) Sulejmanović, 1965.

 

Do sada je u mezarju Memorijalnog centra u Potočarima ukopano 6.575 žrtava genocida.