Naslovna Istaknuto Dani užasa i straha: Prije tačno šest godina katastrofa uzrokovana poplavama ...

Dani užasa i straha: Prije tačno šest godina katastrofa uzrokovana poplavama koju će lukavčani dugo pamtiti!

Nakon nezapamćeno velike količine padavina u vrlo ktratkom – u periodu  od 15-19. 05. 2014 Općina Lukavac bila je pod vodom.

Razlozi su brojni!

• izlijevanje svih vodotoka (rijeke: Spreča, Jala, Turija, Brijesnica Šikuljačka rijeka, zatim
potoci Lukavčić, Strojna, Ugar, Mednica, Rakovac, Bistarčić te Kruševački i Berkovički
potok)
• nekontrolirano prelijevanje velike količine vode preko brane akumulacije Modrac (max.
1.150 m3 /sek)
• dotok velike količine vode ostalim vodotocima u nozinski dio općine (Jala cca 350
m3 /sek) plus ostali vodotoci (Lukavćić, Berkovački i Kruševički potok i Šikuljačka rijeka
• visina plavnog vala (ovisno od konfiguracije terena) 0,5 – 3,0 m
• maksimalni nivo vode na brani akumulacije Modrac iznosio 203,42 m n.v. odnosno 3,42
m iznad prliva brane.
• majske poplave imale su karakter bujičnih poplava
• usljed velike zasićenosti tla vodom i uzrocima ljudske prirode imali smo  pojavu velikog broja klizišta i odrona

A brojne su i posljedice!
• – poplave
– stambeni objekti – ruševno stanje 3
– stambeni objekti sa manjim oštećenjem 856
– površina poplavljenih objekata 6,01 ha
– površina poplavljenog poljoprivrednog zemljišta 1.1160 ha
• – klizišta i odroni
– stambeni objekti – ruševno stanje 6
– stambeni objekti sa manjim oštećenjem 309
– pomoćni objekti – ruševno stanje 19
– pomoćni objekti sa manjim oštećenjem 42
– površina oštećenih stambenih objekata 2,2 ha
– oštećene površina uz objekte 12,0 ha
– oštećena poljoprivredna površina 30,0 ha

 

Pričinjena je značajna materijalna šteta!
• fizička lica
• materijalne štete na objektima građana 4.163 792,00 KM
• materijalne štete u poljoprivredi kod građana 6.860.200,00 KM
• materijalne štete od julskih i avgustovskih poplava 287.000,00 KM
• ukupno štete građana 11.310,992,00 KM
• materijalna dobra u društvenom vlasništvu
• oštečeno ili urušeno 28 mostova, oštečena 2 podvožnjaka,oštećeni putevi
99 lokacija, oštećeno vodotoka 42,4 km
• Materijalne štete na putnoj infrastrukturi 4.580.000,00 KM
• Materijalne štete na vodotocima 3.990.000,00 KM
• Ukupno štete imovine u državnom vlasništvu 8.570.000,00 KM
• štete privrednih subjekata
• Direktna šteta 65.136.250,00 KM
• Indirektne štete 57.814.890,00 KM
• Troškovi sanacije 3.104,600,00 KM
• Ukupno štete imovine privrednih subjekata 126.055.740,00 KM