Naslovna AKTUELNO Dječiji dodatak u TK iznosi 20 KM (VIDEO)

Dječiji dodatak u TK iznosi 20 KM (VIDEO)

Na području TK pravo na dječiji dodatak ostvaruju porodice čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelazi 7% od prosječne plate. U 2018. godini ta naknada iznosi 20 KM po jednom djetetu.

 

Pravo na dječiji dodatak u Federaciji BiH  regulisano je  Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Visina dječijeg doplatka za mališane u BiH uprkos zakonu varira u entitetima, a naročito u kantonima u Federaciji BiH. U pojedinim kantonima problem je neredovno isplaćivanje ovoga dodatka ili što dolazi do umanjivanje  sredstava na nivou cijele BiH, a  najčešći je razlog nedostatak novca u budžetu.

 

Više informacija saznajte u video prilogu Edine Husović.

 

(RTV Lukavac)