Naslovna AKTUELNO Dom naroda usvojio Zakon o pravima demobilisanih boraca

Dom naroda usvojio Zakon o pravima demobilisanih boraca

Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica sa 33 glasova za i dva protiv usvojen je na vanrednoj sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i to u različitom tekstu u odnosu od onog kojeg je usvojio Predstavnički dom.

 

“Zato ide na usaglašavanje, poslije čega treba stupiti na snagu, a u primjeni biti od 1. januara 2019. godine. Dakle usvojen je tekst zakona koji je predložila Vlada sa amandmanima koje je prihvatila Vlada i koji su postali sastavni dio zakona”, izjavio je za Fenu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević po usvajanju zakona.


 

Nakon ovoga, na zahtjev pripadnika boračke populacije, koju su tokom zasjedanja protestovali ispred Federalnog parlamenta, delegati su glasali i prihvatili amandmane poslanika Mahira Mešalića, koji su usvojeni 10. jula na sjednici Predstavničkog doma.

 

“Također, Dom naroda usvojio je zaključak po kojem naši članovi Povjerenstva za zajedničko usaglašavanje različito usvojenih tekstova trebaju do 31. sprnja sačiniti usuglašeni tekst zakona kako bi stupio na snagu”, dodala je na kraju vanrednog zasjedanja predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara.

 

Ukupno 15 prava propisano je zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, a među njima je novčani mjesečni borački dodatak. Za ostvarivanje tog prava, kako je pojasnio ministar Bukvarević, propisane su četiri kategorije.

 

U prvoj su demobilizirani branitelji s 57 godina života i tri godine učešća u oružanim snagama, u drugoj oni koji su navršili 60 godina života a godinu su proveli u borbi, dok su u trećoj grupi borci stari 65 godina i više. Za njih nema ograničenja u pogledu dužine učešća u ratu. U četvrtoj kategoriji su žene s minimalno 50 godina života, a u oružanim snagama su bile najmanje godinu dana.

 

“Sve ove kategorije moći će aplicirati za borački dodatak ako nemaju stalnih primanja i najmanje su godinu u evidenciji nezaposlenih”, potvrdio je za Fenu Bukvarević.

 

Kaže da će visinu dodatka određivati množenje procentualnog iznosa minimalne penzije u FBiH s isplatnim koeficijentom čiju će vrijednost određivati godišnje Federalna vlada imajući na umu broj aplikanata i raspoloživi novac u budžetu.

 

“Za borce koji su u odbrambenim jedinicama proveli od 12 do 24 mjeseca, s koeficijentom će se množiti iznos od 40 posto minimalne penzije, od 24 do 36 mjeseci 50 posto, a za branioce što su u jedinicama bili od 36 do 48 mjeseci, visinu dodatka će odrediti množenje koeficijenta sa šezdesetpostotnim iznosom minimalne penzije u FBiH. Za one koji su u borbi proveli više od 48 mjeseci, dodatak će se računati množenjem koeficijenta sa sedamdesetpostotnim iznosom penzije”, dodao je Bukvarević.

 

Branioci i članovi njihovih porodica, stupanjem na snagu ovog zakona, moći će ostvariti i pravo na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje.

 

Prednost u korišćenju usluga zdravstvenih ustanova, liječenje u drugom kantonu, osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju, također su među propisanim pravima.

 

Predviđena je i pomoć u slučaju smrti, prijevremeno povoljnije penzionisanje, duži godišnji odmor po osnovu učešća u oružanim snagama, zatim stambeno zbrinjavanje, subvencije u plaćanju naknade za pogodnost, naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i za uređenje građevinskog zemljišta.

 

Zakon najavljuje i pomoć povratnicima, odnosno besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas), kao i prednost bivših boraca pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uslova školovanja i pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobilisanog branioca.

 

Propisana je i javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 

Za provođenje zakona je potrebno 14 miliona KM, s tim da novac treba osigurati u skladu s potpisanim sporazumom Vlade Federacije BiH, predstavnika boračkih saveza, organizacija, udruženja, o dostignutom nivou sredstava u budžetu Federacije BiH na poziciji ovog ministarstva za svaku godinu.

 

(Izvor: FENA)