Naslovna AKTUELNO Ekonomsko-socijalno vijeće TK raspravljalo o GIKIL-u

Ekonomsko-socijalno vijeće TK raspravljalo o GIKIL-u

Povodom stanja u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac (GIKIL), s akcentom na izrečenu mjeru Federalne uprave civilne zaštite, Ekonomsko – socijalno vijeće Tuzlanskog kantona održalo je svoju tematsku sjednicu. Ovo tripartetno tijelo, kojeg čine predstavnici Vlade, poslodavaca i sindikata sa područja Tuzlanskog kantona svojim je zaključilo da je neophodno održati sastanak na kome će prisustvovati predstavnici Vlade FBiH, Vlade TK, Federalne uprave za inspekcijske poslove, sindikata i Uprave GIKIL-a, a na kojem će se sagledati svi aspekti i mogućnosti prevazilaženja stanja i situacije u kojoj se nalazi GIKIL.

 

Istovremeno od GIKIL-a se traži da, po Rješenju Federalne uprave za inspekcijske poslove, napravi hitan Program mjera sa tačnom navedenim načinom otklanjanja nedostataka, finansijskim sredstvima i hronologijom izvršenja. Ekonomsko – socijalno vijeće traži i da se formira tim, sastavljen od stručnih ljudi GIKIL-a, upravljačke strukture GIKIL-a i državnih organa, koji će imati zadatak da vrši monitoring provođenja mjera. 

Također, neophodno je uputiti dopis Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da razmotri inspekcijski nalog i u skladu sa zakonskim ovlaštenjima prolongira izvršenje Rješenja i odredi razuman rok u skladu sa Programom mjera.

 

Ekonomsko – socijalno vijeće svojim zaključkom traži da pravosudne institucije daju prioritet rješavanju predmeta koji se odnose na KHK odnosno predmeta upravljačkih prava koja su regulisana ugovorom iz 2003. godine.

 

Vijeće izražava i svoju zabrinutost za oko 1000 uposlenika GIKIL-a i širu društvenu zajednicu, te u isto vrijeme zahtjeva od državnih organa da osiguraju ostvarivanje prava radnika u skladu sa Zakonom o radu i prava građana na zdravu okolinu.

Sjednici u ime Vlade Tuzlanskog kantona prisustvovali su ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar privrede Osman Puškar i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mufid Klinčević. U ime sindikata tu su bili Fahrudin Šahović, Adisa Fakić i Nedžad Tokić, dok su u ime poslodavaca sjedinici prisustvovali Ramiz Karić, Kasim Selimović i Mehmed Alispahić.

 

(RTV Lukavac/Vlada TK)