Naslovna AKTUELNO Eksterne mature ove godine u TK od 27. maja do 10. juna

Eksterne mature ove godine u TK od 27. maja do 10. juna


Ove godine će eksternu maturu polagati oko 4.000 maturanata osnovnih škola i oko 2.700 učenika završnih razreda gimnazija, tehničkih i umjetničkih srednjih škola u Tuzlanskom kantonu.

 

Prošle godine eksterne mature su organizovane samo za učenike koji su izrazili želju iz svojih potreba i njih je bilo 59.

 

Predmetni nastavnici već spremaju učenike za polaganje koje će biti organizovano u četiri termina od krajem maja i početkom juna ove godine, a pripreme se vrše i kada su u pitanju higijensko-epidemiološke mjere.

 

Ove školske godine rezultati maturskih ispita u srednjim školama vrednovat će se pri upisu na fakultete Univerziteta u Tuzli i na drugim, univerzitetima u Bosni i Hercegovini koji su uveli ovu praksu.