Naslovna AKTUELNO Federalna uprava za inspekcijske poslove naložila zatvaranje GIKIL-a

Federalna uprava za inspekcijske poslove naložila zatvaranje GIKIL-a

Federalna uprava za inspekcijske poslove donijela je rješenje kojim se nalaže obustava rada GIKIL-a iz Lukavca. GIKIL-u je dat rok od 30 dana da obustavi rad s obzirom da je riječ o složenom poslovnom sistemu.

 

U vezi sa eskaliranom situacijom po okoliš u rijeci Spreči izazvanom nesavjesnim poslovanjem operatora GIKIL d.o.o. Lukavac, nadležni federalni inspektori su u prethodnom periodu poduzimali neophodne aktivnosti na sprječavanju nastanka većih šteta u okoliš, te u zadnjem obavljenom timskom inspekcijskom nadzoru zapisnikom konstatovali da operator obavlja svoju djelatnost bez okolinske dozvole, što je bio preduvjet da se operatoru izrekne mjera obustave rada, navode iz FUZIP-a. 

– Imajući u vidu da je privrednom društvu GIKIL d.o.o. Lukavac, konkretno za pogone za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije u općini Lukavac, Zaključkom Federalnog ministarstva okoliša i turizma od 07. avgusta 2018. godine odbačen Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, te da kontrolisani subjekt ne primjenjuje zakonske odredbe u obavljanju privredne djelatnosti, Federalna uprava za inspekcijske poslove, odnosno, federalni inspektor zaštite okoliša je sa jučerašnjim danom (22. avgust 2018.) donio Rješenje o obustavi rada ovog privrednog subjekta.

 

Rješenje o obustavi rada doneseno je na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o zaštiti zraka, te Zakona o inspekcijama Federacije BiH.

 

Konkretnim rješenjem naređeno je GIKIL-u da obustavi rad do pribavljanja okolinske dozvole, kao i da izvrši identifikaciju svih vrsta otpada na lokaciji (uključujući opasni otpad), te zbrine sav opasni otpad sa lokacije putem ovlaštenog operatera za upravljanje otpadom.

 

GIKIL-u je dat rok od 30 dana da obustavi rad s obzirom da je riječ o složenom poslovnom sistemu, gdje treba izvršiti aigurno gašenje raznih postrojenja, pogona, peći, (posude pod pritiskom, koksara, itd), te da po izvršenju obustave rada u pisanoj formi obavijesti Federalnu upravu za inspekcijske poslove, odnosno, nadležnog inspektora.

Naglašavamo da je GIKIL jedan od najnedisciplinovanijih privrednih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da je Federalna uprava za inspekcijske poslove kod ovog privrednog subjekta u kontinuitetu vršila inspekcijske nadzore, a u periodu nakon 1. januara 2015. godine kada su okolinskom dozvolom GIKIL-u smanjene granične vrijednosti emisija, samo iz oblasti zaštite okoliša obavljeno je više od 20 inspekcijskih nadzora, gdje unatoč izrečenim upravnim mjerama i prekršajnim sankcijama za nepravilnosti nije ostvaren značajniji stepen poštivanja i zakonitosti rada. Jedini zakonski mehanizam koji prema GIKIL-u do jučerašnjeg dana nije upotrijebljen je mjera obustave rada – navode u saopćenju iz FUZIP-a.

 

Pored ovog, i Tužilaštvo Tuzlanskog kantona otvorilo je istragu u pogledu eventualnog utvrđivanja elemenata krivične odgovornosti.

 

– Cijeneći moguće posljedice ekološkog zagađivanja po zdravlje ljudi i okoliš, s jedne strane, i onaj socijalni momenat vezan za posljedice obustave rada na sudbinu radnika ovog poslovnog subjekta, Federalna uprava za inspekcijske poslove stava je da je izdato rješenje o obustavi rada, koje će trajati do dobijanja okolinske dozvole, ipak, jedina preostala raspoloživa zakonska mjera, koja može utjecati na GIKIL da poslovanje obavlja na ekološki prihvatljiv način poštujući zakonom propisane procedure.

 

Sa tim u vezi, nadamo se da će GIKIL prepoznati ozbiljnost situacije u koju je sam sebe doveo, te iskazati opredjeljenost u smislu ozbiljnih investicija u ekološku infrastrukturu (prečistači, filteri, zbrinjavanje otpada i kontinuirano kvalitetno održavanje pogona i postrojenja), te sveukupno poboljšati i unaprijediti svoje poslovanje, kao i uvjete rada za sve uposlenike GIKIL-a – navodi se u saopćenju Federalne uprave za inspekcijske poslove.

 

(Izvor:Faktor)