Naslovna AKTUELNO Ponovljen Javni poziv za dodjelu sredstava za samozapošljavanje pripadnika boračke kategorije u...

Ponovljen Javni poziv za dodjelu sredstava za samozapošljavanje pripadnika boračke kategorije u TKNa osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/12 – prečišćeni tekst, 5/14 i 12/16), člana 22. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 9/18 i broj: 02/1-02-19177/18 od 10.08.2018. godine i člana 2. Programa o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-02-9826/18 od 03.04.2018. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

PRVI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu
SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

 

I Korisnici prava po ovom Konkursu
(1) Pravo na dodjelu finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja branilaca i članova njihove porodice ( u daljem tekstu: sredstva) po ovom javnom pozivu ima lice iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (u daljem tekstu: Zakon), odnosno: članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca; ratni vojni invalid; dobitnik ratnih priznanja i odlikovanja; demobilisani branilac, mirnodopski vojni invalid, kao i članovi porodice ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, mirnodopskog vojnog invalida i demobilisanog branioca (u daljem tekstu: kandidat), a koja se nalaze u evidenciji JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba).
(2) Samozapošljavanje podrazumjeva zapošljavanje radi pokretanja nove privredne djelatnosti.

 

Kompletan poziv možete preuzeti ovdje