Naslovna AKTUELNO Finansiranje političkih subjekata u Lukavcu

Finansiranje političkih subjekata u Lukavcu


Na osnovu Zakona o finansiranju političkih stranaka, Statuta općine Lukavac i Odluke o izvršenju budžeta Općine Lukavac za 2019. godinu, Općinsko vijeće Lukavac donijelo je odluku o finansiranju političkih subjekata koji participiraju u OV Lukavac.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se način finansiranja političkih subjekata koji su osvojili mandate u Općinskom vijeću Lukavac na Lokalnim izborima 2016. godine. Na tim izborima mandate je osvojilo sedam političkih subjekata i jedan nezavisni vijećnik.

 

U skladu sa  Izbornim zakonom BiH “politički subjekt” podrazumijeva političku stranku, nezavisnog kandidata, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata, ovjerenu za učešće na izborima.

 

Sredstva planirana  Budžetom općine Lukavac za 2019. godinu,  u iznosu od 35.000  KM raspoređuju se političkim  strankama, koalicijama političkih stranaka, nezavisnim vijećnicima u Općinskom vijeću Lukavac na način da se:

 

  1. 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka  koje su osvojile  mandate;
  2. 60% sredstava dijeli prema broju vijećničkih mjesta, koje svaka politička stranka, koalicija političkih stranaka odnosno nezavisni kandidat ima u trenutku dodjele mandata
  3. 10% od ukupnog iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama srazmjerno broju vijećničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu odnosno ženama.

 

Članovi koalicije političkih stranaka  učestvuju u raspodjeli sredstava  iz člana 2. ove Odluke, na osnovu sporazuma za raspodjelu sredstava  koji je deponovan kod Centralne izborne komisije BiH, a ako takav sporazum ne postoji, sredstva se raspoređuju između članica koalicije prema broju dobijenih mandata.

 

Najviše novca iz Budžeta općine Lukavac dobit će SDA , nešto preko 11.000 KM zbog prije svega 12 vijećnika. SBB-u će pripasti po tri navedena osnova oko 5.600 KM, SDP –u oko 4.800, Stranci za BiH oko 3.500 KM, dok će koalicija Ujedinjeni za Lukavac SDU-LDS-DSI dobiti oko 2.800 KM.

 

Politički subjekt Dosta je bilo prema ovoj odluci će dobiti 2.170 KM, a nezavisni vijećnik Mehmed Suljić će dobiti 677 KM.

 

Politički subjekti su obavezne dostaviti godišnji  izvještaj o utrošku doznačenih budžetskih sredstava Službi za budžet i finansije putem Stručne službe Оpćinskog vijeća.