Naslovna AKTUELNO GIKIL: Paramesh Bhattacharyya novi Generalni direktor!

GIKIL: Paramesh Bhattacharyya novi Generalni direktor!

Nadzorni odbor Global Ispat Koksne Industrije d.o.o. Lukavac (GIKIL),  kako je ranije i najavljivano, imenovao je novu Upravu kompanije.

 

Debasish Ganguly, dosadašnji generalni direktor, koji je ovu dužnost obavljao posljednjih pet godina, razriješen je dužnosti, a na njegovo mjesto imenovan je Paramesh Bhattacharyya, mašinski inženjer sa više od 30 godina iskustva u energetskim, koksnim i ferohromskim fabrikama širom svijeta, uključujući i bogato iskustvo u implementaciji projekata za zaštitu okoliša. Trenutno je zaposlen u VISA grupi, kao predsjednik – menadžer radova i fabrike, a poziciju generalnog direktora GIKIL-a preuzet će odmah po završetku izdavanja radne dozvole koja je u toku. 

 

Odlukama Nadzornog odbora izvršena je i kompletna reorganizacija Uprave.

 

 

Na mjesto zamjenika generalnog direktora izabran je Suad Imamović, bivši izvršni direktor za zajedničke usluge u GIKIL-u, dok će ovaj posao kao novi član Uprave od sada obavljati Zuhdija Aganović, bivši izvršni direktor za TPM i Six sigmu u GIKIL-u.

 

 

Mandat Fuada Muminovića je potvrđen na radnom mjestu izvršnog direktora za proizvodno-tehničke poslove, a nova četveročlana Uprava u ovom sastavu će raditi naredne četiri godine. Do zvaničnog stupanja na dužnost poslove generalnog direktora će u punom kapacitetu obavljati zamjenik Suad Imamović.

 

Da je Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac (GIKIL) na odlučnom putu pozitivnih promjena dodatno potvrđuju i ostale odluke donesene na istoj sjednici. Zbog potrebe neometane i što brže implementacije projekata u GIKIL-u vezanih za zaštitu okoliša i zaštitu na radu, na čije čelo je kao projekt lider postavljen izvršni direktor za proizvodnju, donesena je i odluka o povećanju ovlaštenja izvršnih direktora, članova Uprave, i to sa dosadašnjih 5.000,00 KM na 100.000,00 KM, što će biti evidentirano i u sudskom registru.

 

 

Odlukom Nadzornog odbora imenovan je i prokurista kompanije, advokat Faik Muhić, s ciljem poboljšanja pozicije GIKIL-a u pribavljanju okolinske i drugih dozvola, te iniciranja i rješavanja drugih bitnih poslova u cilju zaštite interesa društva GIKIL.

 

 

Pomenute odluke uslijedile su jer Nadzorni odbor nije bio zadovoljan stanjem u kojem se kompanija našla, naročito kada je u pitanju realizacija naloga nadležnih inspektora iz oblasti zaštite okoliša i zaštite na radu,  te nepoduzimanja adekvatnih i ubrzanih mjera na otklanjanju propusta.

 

Novoj Upravi date su snažne instrukcije i podrška da se u što je moguće kraćem roku prevaziđu nastali problemi u radu kompanije, kako bi GIKIL postao uzor u pogledu poslovanja, ali i lider u provođenju svih mjera na zaštiti kako okoliša tako i ljudi uposlenih u kompaniji.

 

Od nove Uprave se očekuje i da ažurno nastavi sa realizacijom svih naloga nadležnih inspekcija i implementacijom standarda zaštite okoliša, te da u najboljem interesu GIKIL-a promoviraju novi pristup u skladu sa najboljom praksom kompanija ove djelatnosti kako u Evropi tako i u svijetu.