Naslovna Istaknuto Hoće li propasti generacijski projekat uređenja korita Jale?

Hoće li propasti generacijski projekat uređenja korita Jale?

Projekat uređenja korita Jale u Bistarcu mogao bi propasti, ukoliko nekoliko preostalih vlasnika parcela tokom naredna dva mjeseca ne potpišu u govore u eksproprijaciji.

 

 Općina Lukavac je tokom proteklih gotovo dvije godine poduzela niz aktivnosti na realizaciji generacijskog projekta regulacije vodotoka Jale i Turije. Osim osiguranja finansijskih sredstava sa viših nivoa vlasti, veliki dio posla odnosio se na eksproprijaciju zemljišta koje će biti zahvaćeno radovima.

 

 

Sredstva za realizaciju Projekta osigurana su iz fondova EU (EC/BIH/TEN/16/005 i EC/BIH/TEN/18/017), a implementiraju se međunarodnim tenderima EC/BIH/TEN/16/005, “Rehabilitation of the Modrac Dam (Phase IV) and regulation of rivers in Tuzla Canton” i  EC/BIH/TEN/18/017 “Rehabilitation and construction of flood protection infrastructures in Bosnia and Herzegovina: Protecting the areas from high level waters of Drina River, Bosnia and Herzegovina”.

 

 

Tender je raspisala Delegacija EU 05. jula 2018. godine za izvođenje radova i provest će ga Europska komisija. Otvaranje ponuda zakazano je za 03.09.2018.godine. Krajnji rok za potpisivanje ugovora za izvođenje radova je 23.novembar 2018.godine.

 

 

.

„ U više navrata ova tačka nije dobila podršku na Vijeću, te smo dovedeni da sve aktivnosti provodimo „u zadnji momenat“. Provedena je procedura u skladu sa zakonom i sredstva koja treba doznačiti građanima za eksproprijaciju su već operativna.Obaveza Općine je da osigura prije potpisivanja ugovora potpuno rješavanje problema eksproprijacije zemljišta. U prvoj fazi pribavili smo pisane prethodne saglasnosti svih vlasnika parcela, a u međuvremenu većina je potpisala i ugovor kojim se može pristupiti plaćanju i prenosu vlasništva.U međuvremenu organi Općine Lukavac nailaze na probleme kod potpisivanja nekoliko spornih ugovora, iako za iste imamo utvrđene prethodne saglasnosti. Neki od vlasnika mijenjaju stavove po pitanju ugovorenih cijena ili nastoje uvesti druge vrste obaveza u ugovor o eksproprijaciji“, kaže načelnik Općine Lukavac dr. Edin Delić.

 

 

Općina Lukavac neće moći pristupiti potpisivanju ugovora o eksproprijaciji sve dok i posljednji vlasnici parcela na trasi toka ne potpišu konačne ugovore. Problem je posebno izražen i reonu Donjeg Bistarca, odnosno bistaračko-bokavičke poljane, gdje nekolicina vlasnika parcela su svojim stavovima doveli do blokiranja procesa.

 

 

„ Situacija je takva da bilo ko od vlasnika parcela može praktično blokirati čitav postupak i da sredstva za ovu namjenu praktično propadnu, odnosno da se vrate u fondove EU. Molimo građane koji su potpisali ugovore da imaju u vidu činjenicu da Općina neće moći vršiti isplate dok se ne riješi problem svih parcela, te molimo vlasnike da se zainteresiraju i zajednički sa službenicima Općine Lukavac pojasnimo značaj i prednosti realizacije ovog Projekta. Uređenjem korita Jale sve nekretnine će dobiti na cijeni, a Općina bi riješila višegeneracijski problem“, poručio je načelnik Delić.

 

(RTV Lukavac)