Naslovna AKTUELNO Izdata naredba trgovcima prehrambenim namirnicama u TK

Izdata naredba trgovcima prehrambenim namirnicama u TK

Iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona upozorili su trgovce koji se bave prodajom svježih prehrambenih namirnica koje nisu pakovane u ambalažu da su dužni s njima rukovati s najvećom pažnjom i u skladu sa sanitarno higijenskim mjerama, a sve u cilju prevencije širenja zaraznih bolesti kao što su COVID-19 ali i prenošenja svih drugih vrsta virusa i bakterija koje mogu izazvati različite vrste bolesti kod čovjeka.

 

Iz ovog Ministarstva navode da su primili više pritužbi kupaca da pojedini trgovci pri prodaji hljeba i pekarskih proizvoda, mesa i slično u rukavicama kojim rukuju s namirnicama takođe u istim rukavicama vrše i naplatu i dodiruju novčanice te na taj način prenose sve mikrobe na namirnice koje dalje prodaju. Osim toga pritužbe stižu i da trgovci u istim rukavica rukuju s mesom a zatim hljebom, pekarskim proizvodima i slično.


 

Stoga se nalaže prodavcima da:

– ukoliko ista osoba prodaje i naplaćuje robu koja se prodaje bez ambalaže mora koristiti posebno rukavice samo za namirnice,
– ukoliko ista osoba prodaje meso i hljeb ili druge pekarske proizvode treba koristiti posebne sterilne rukavice za te dvije vrste robe,
– ukoliko ista osoba radi sa svježim mesom ali i mesnim prerađevinama koje se konzumiraju bez termičke obrade moraju koristiti posebno sterilne rukavice za te dvije vrste namirnica
– ukoliko prodavac radi sa robom u ambalaži u rukavicama obavezno prilikom rukovanja s robom bez ambalaže koja stoji u rashladnim vitrinama kao što su sirevi, kajmak, suhomesnati proizvodi i sl. mora koristiti posene sterilne rukavice samo za tu robu.