Naslovna AKTUELNO Izmijenjena i dopunjena lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja

Izmijenjena i dopunjena lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja


Federalna vlada je izmijenila i dopunila Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH.

 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH je, prema odredbama Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, utvrdila nove maksimalne veleprodajne cijene lijekova i objavila ih na svojoj internetskoj stranici 3. 6. 2019. godine, a korekcije tih cijena objavljene su 18. 6. 2019. godine, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

Radi se o godišnjem izračunu maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova koji je obavezujući za daljnje usklađivanje na nižim razinama vlasti.

 

Zato je bilo neophodno cijene naznačene u federalnoj odluci, u A i B listi lijekova, usuglasiti s maksimalnim cijenama lijekova koje je utvrdila Agencija.

 

Očekuje se da ovom odlukom budu smanjena potrebna sredstva za nabavu lijekova u okviru izdvajanja kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.