Naslovna AKTUELNO Javni poziv za kompanije koje se bave niskogradnjom

Javni poziv za kompanije koje se bave niskogradnjom

Postupajući u skladu sa Zaključkom Općinskog štaba civilne zaštite Lukavac sa sjednice održane 22.06.2020. godine, a na osnovu člana 36. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, broj 39/03., 22/06. i 43/10.) i odredaba Uredbe o načinu davanja i vraćanja materijalnih sredstava uzetih za potrebe civilne zaštite („Službene novine FBiH“, broj 23/04. i 38/06.) pozivaju se pravna lica registrovana za poslove niskogradnje sa područja općine Lukavac da Općinskom štabu civilne zaštite Lukavac u pisanoj formi dostave spisak raspoložive mehanizacije u svrhu njihovog eventualnog budućeg angažovanja na sanaciji šteta prouzokovanih prirodnom nesrećom uzrokovanom bujičnim poplavama i klizištima.

 

Uz dostavljanje spiska raspoložive mehanizacije, obavezno dostaviti kopiju rješenja o registraciji.

 

Navedena dokumentacija se predaje u šalter sali općine Lukavac, a rok za dostavu je 29.06.2020. godine do 17,00 sati.

 

 

(RTV Lukavac)