Naslovna AKTUELNO JOB TK: Podrška za unapređenje statusa bivših boraca i ostvarivaja njihovih prava...

JOB TK: Podrška za unapređenje statusa bivših boraca i ostvarivaja njihovih prava (VIDEO)

JOB u“Unija vetrana“ je još 1993. ratne godine formirana kao organizacija boraca koja bi se borila za ostvarenje određenih prava boraca. No, nakon svih ovih godina i određene stagnacije u radu, ova organizacija je već dvije godine aktivno prisutna sa jasnim ciljevima i zadacima da preko određenih i nadležnih institucija osigura bolji status veteranima rata. JOB Unija vetrana djelije i na području općine Lukavac.

 

Trenutno je aktuelno pitanje ostvarivanja prava na penzionisanje po osnovu novog Zakona o povoljnijem penzionisanju. Borci veterani rata koji ispunjavaju uslove za penzionisanje nailaze na određene probleme prilikom podnošenja a njima u podnošenju zahtjeva nastoji pomoći Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana“.

 

Naime, Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana“ odnosno Upravni odbor ove organizacije te predsjednik Skupštine JOB „Unija veterana“  TK održali su sastanak sa rukovodstvom Zavoda PIO/MIO Tuzla. Tema sastanka bila je novi Zakon o povoljnijem penzionisanju boraca veterana koji ispunjavaju uslove za penzionisanje, a koji prilikom podnošenja zahtjeva radi ostvarivanja svojih prava imaju problema oko zaprimanja zahtjeva u ispostavama poslovnica PIO/MIO u općinama u kojima žive. U Lukavačkom JOB-u smatraju da je ovaj Zakon koliko- toliko vratio dostojanstvo borcima veteranima rata.

Problemi u vezi novog zakona o povoljnijem penzionisanju boraca veterana rata FBiH se odnose na tumačnje prava po ovom Zakonu. Određene nejasnoće su prisutne i kod samih veterana rata ali i kod onih koji njihove zahtjeve zaprimaju i obrađuju odnosno zavod PIO/MIO.

 

Ovim putem iz JOB unije veterana pozivaju sve borce koji imaju namjeru da koriste svoja prava iz Zakona o povoljnijem penzionisanju, a koji nailaze na pomenute probleme da se obrate u kancelariju ove organizacije koja se nalazi u ulici Vase Pelagića (u zgradi Crvenog krsta/križa), kako bi im pružili pomoć oko određenih nejasnoća u vezi zakona o prijevremenom penzionisanju boraca.  Kancelarija JOB-a „Unija veterana“ svim bivšim borcima na raspolaganju je ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

 

 

 

Više u video prilogu Midhata Sarajlića