Naslovna Istaknuto JP “Rad”: U toku proljetno uređenje grada, uočeni loši primjeri

JP “Rad”: U toku proljetno uređenje grada, uočeni loši primjeri

JP „Rad“ Lukavac danas vrši redovan odvoz smeća, u skladu sa redovnim rasporedom za četvrtak. Tokom rada na terenu uočili su više mjesta, na kojima je smeće odloženo izvan predviđenih posuda.

 

Jedan od primjera u centru Lukavca, zabilježen je danas u Sarajevskoj ulici, gdje je veća količina kućnog smeća bačena na zelenu površinu.


 

Anel Osmanović,  rukovodilac  Službe za odnose sa javnošću JP „Rad“ Lukavac, pozvao je građane da poštuju Odluku o komunalnom redu.

 

„Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i slično. Također je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. J.P. ”RAD” Lukavac će u saradnji sa komunalnom inspekcijom sankcionisati  građane koji ne poštuju odredbe donesene Odlukom o komunalnom redu“, izjavio je Anel Osmanović.

 

Slučaj je prijavljen Službi za inspekcijske poslove Općine Lukavac.

 

Inače, proljetno uređenje saobraćajnica, trotoara i zelenih površina u gradskoj zoni Lukavac već je počelo. U proteklih nekoliko dana izvršeno je ručno i mašinsko uklanjanje posipnog materijala sa saobraćajnica i trotoara.

 

„Neke od naših aktivnosti u narednim danima su: čišćenje ulica, trotoara i parking prostora od nanosa blata, pijeska i slično, uklanjanje otpalog lišća, granja i drugog otpada. Radovima je obuhvaćeno čišćenje asfaltnih i zelenih površina, prikupljanje otpada i odvoz istog na deponiju“, najavljuju  iz JP „Rad“ Lukavac.