Naslovna AKTUELNO Koalicija “Pod lupom” najavila početak rada dugoročnih posmatrača izbora

Koalicija “Pod lupom” najavila početak rada dugoročnih posmatrača izbora

Koalicija za slobodne i poštene izbore “Pod lupom” je na konferenciji za medije u Sarajevu pozvala građan/ke iz cijele BiH da se prijave za građansko, nestranačko posmatranje Općih izbora te najavila početak rada 63 dugoročna posmatrača/ice izbornog perioda.

 

Za razliku od stranačkih posmatrača koji posmatraju izbore u cilju zaštite interesa političkih subjekata koji su ih angažovali, nestranački posmatrači Koalicije rade u interesu svih građana i građanki Bosne i Hercegovine jer svojim angažmanom štite njihov glas i zalažu se za provođenje slobodnih i poštenih izbora – naglasila je Murisa Marić, članica Strateškog odbora Koalicije “Pod lupom”. Koalicija ohrabruje sve građane i građanke da sve uočene izborne nepravilnosti prijave Koaliciji na besplatni broj telefona ili putem internet stranice, koje će Koalicija proslijediti nadležnim institucijama na dalje postupanje.


 Prema nalazima posmatranja izbora od dana raspisivanja do danas, zabilježene su određene nepravilnosti. Naime, dvije općinske izborne komisije rade u nepotpunom sastavu i to u općinama Usora i Kupres RS. Četiri lokalne izborne komisije ne ispunjavaju obavezu o ravnopravnosti spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i Izbornim zakonom BiH koji propisuju članstvo od najmanje 40 posto manje zastupljenog spola u izbornim komisijama. Tako su u izbornim komisijama u Bosanskom Grahovu, Petrovcu i Stocu svi članovi muškog, a u izbornoj komisiji u Krupi na Uni ženskog spola. Koalicija je također zabilježila i veći broj aktivnosti koje predstavljaju zakonom zabranjenu preuranjenu izbornu kampanju.

 Cjelokupan izborni period, od raspisivanja izbora do potvrđivanja izbornih rezultata, od danas će pratiti i 63 dugoročna posmatrača/ice Koalicije koji su aktivni na području cijele BiH. Zajedno će posmatrati rad lokalne izborne administracije i sve aktivnosti predviđene izbornim kalendarom te raditi na otkrivanju izbornih nepravilnosti i prevara.

 – Pozivamo sve nadležne institucije da u skladu sa svojim zakonskim obavezama korektno sarađuju sa našim posmatračima na terenu, te da reaguju na pojavu nepravilnosti u izbornom procesu. Također apelujemo na političke subjekte da se ponašaju odgovorno i u skladu sa zakonom te pozivamo medije na odgovorno i objektivno izvještavanje kako bi građani/ke – birači/ce dobili sve potrebne informacije o izbornom procesu – naglasio je Dario Jovanović direktor Koalicije “Pod lupom”.

Aktivnosti Koalicije “Pod lupom” provode se uz finansijsku podršku Evropske unije i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).