Naslovna Istaknuto Komisija za provođenje postupka opoziva uputila javni poziv

Komisija za provođenje postupka opoziva uputila javni poziv

Komisija za provođenje postupka opoziva načelnika Općine Lukavac Edina Delića uputila je javni poziv.

 

Pozivaju se lica koja su vezana za svoje domove, lica koja su zatvorenici ili koja su vezana za ustanove u kojima borave, a imaju pravo da glasaju na području općine Lukavac, da se prijave i ostvare pravo glasanja na referendumu 13. maja 2018. godine.


 

Na osnovu člana 15. Poslovnika o radu Komisije za provođenje postupka opoziva broj: 01-05-4-723-4/18 od 19.03.2018. godine, člana 3.14 stav (1) tačka a, i u skladu sa članom 3.14 stav (1) tačka b, Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i u skladu sa članom 2. Odluke o imenovanju komisije za provođenje postupka opoziva Načelnika Općine Lukavac („Službeni glasnik Općine Lukavac“, broj: 3/18), Komisija za provođenje postupka opoziva Načelnika Općine Lukavac upućuje Poziv za prijavu svih lica koja su vezana za svoje domove zbog starosti, bolesti, ili invaliditeta, te zatvorenici ili osboe koje su vezane za ustanove (kazneno-popravni domovi, pritvorske jedinice, gerijatrijske, diostrofičarske ili druge zdravstvene ustanove a imaju pravo glasati na referendumu za opoziv Općinskog Načelnika zakazanog za dan 13. maj 2018. godine.

 

Rok za prijavu je najkasnije do 20.04.2018. godine, a osobe se mogu prijaviti na mail Komisije za provođenje postupka opoziva: [email protected], ili neposredno putem pisarnice Općine Lukavac sa naznakom „ZA KOMISIJU ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OPOZIVA NAČELNIKA OPĆINE LUKAVAC.

 

Prijava mora sadržavati: ime i prezime lica, sa JMBG, naziv i kontakt ustanove u kojoj se nalazi ili kontakt telefon, kao i opisanu smetnju zbog koje ne može prsitupiti glasanju na jednom od redovnih biračkih mjesta.

 

Lica koja se prijave na osnovu ovoga javnog poziva će glasati putem mobilnog tima, ako se nalaze na području Općine Lukavac, a u slučaju da se nalaze van općine Lukavac, onda će glasati putem pošte.

 

(RTV Lukavac)