Naslovna AKTUELNO Krizni štab DZ Lukavac: 48 osoba pod sanitarnim nadzorom

Krizni štab DZ Lukavac: 48 osoba pod sanitarnim nadzorom

Na sastanku Kriznog štaba JZU Dom zdravlja Lukavac održanom dana 12.03.2020.godine razmatrane su prispjele Naredbe kantonalnog i federalnog ministarstva zdravstva, kao i  trenutna epidemiološka situacija na našoj općini i konstatovano je da je situacija na našoj općini bez promjene, odnosno nema naznaka, niti sumnji na eventualnu pojavu Corona virusa.

 

Trenutno se u Službi za higijensko-epidemiološku zaštitu JZU Dom zdravlja Lukavac nalazi ukupno 48 osoba pod sanitarnim nadzorom, a radi se o osobama koje su se uredno prijavile nakon povratka iz zemalja u okruženju, a za koje postoji naredba iz Kantonalnog Ministarstva zdravstva da se prispjeli putnici iz tih zemalja jave u matičnu zdravstvenu ustanovu.


 

Takođe apelujemo na građane koji su se vratili iz Kine, Italije, Južne Koreje, Njemačke, Francuske, Irana i Španije, da se obavezno jave telefonskim putem u Službu za higijensko-epidemiološku zaštitu ili Službu hitne medicinske pomoći.

 

Krizni štab će i dalje pratiti i blagovremeno obavještavati o eventualnim promjenama.

 

Apelujemo na građanstvo da se pridržava datih uputa i da redovno prati naše oglašavanje.

 

Napominjemo, nema mjesta panici!

 

Dežurni telefoni za sva eventualna pitanja su:

 

  • Služba hitne medicinske pomoći                  – 035 / 553 – 394     ili  124
  • Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu – 035 / 367 – 334