Naslovna AKTUELNO Lukavac: Budžet objavljen u službenom glasniku, dokument dostupan građanima putem interneta

Lukavac: Budžet objavljen u službenom glasniku, dokument dostupan građanima putem interneta

Načelnik općine Lukavac Edin Delić primijenio je Zakon o principima lokalne samouprave te je samostalno proglasio Budžet općine Lukavac za 2018. godinu.

 

02.04.2018.godine proglašen je Budžet Općine Lukavac za 2018.godinu, te je istoga dana objavljen u Službenom glasniku Općine Lukavac broj 4/18.


 

Na osnovu člana 18. stav 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 49/06 i 51/09), člana 41. tačka 11. a u vezi sa članom 98 a. Statuta Općine Lukavac (“Sl.glasnik Općine Lukavac, br.5/08 i 1/14) i Odluke o proglašenju Budžeta Općine Lukavac za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018.godine sa Okvirnim planom za 2019.godinu i 2020.godinu i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Lukavac broj: 02-02-1-853/18 od 02.04.2018.godine, Općinski načelnik je dana 02.04.2018.godine, proglasio Budžet Općine Lukavac za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine sa Okvirnim planom za 2019. i 2020. godinu.

 

Odluka je stupila  na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Općine Lukavac.

 

Budžet je građanima na uvid dostupan na linku: Budzet Opcine Lukavac

 

(RTV Lukavac)