Naslovna AKTUELNO Lukavac dobija jedinicu CZ za elementarne i druge nepogode +VIDEO

Lukavac dobija jedinicu CZ za elementarne i druge nepogode +VIDEO

Suočena sa brojnim izazovima prirodnih i drugih nesreća, Služba civilne zaštite Općine Lukavac  formirala je  jedinicu opće namjene, koja će biti spremna praktično odgovoriti na ove probleme.

 

Jedinicu čine 32 člana, a formirana je po principu teritorijalne popune. Kako kaže  Emir Kasumović, pomoćnik načelnika za poslove CZ, rješenjima su već imenovani članovi,  a u narednom periodu uslijedit će obuka i opremanje.


 

„Jedinica je formirana po principu teritorijalne popune, pa smo morali prilikom popune povesti računa o svim mjesnim zajednicama. Predviđeno je da jedinica bude raspoređena u tri odjeljenja i da svako od njih pokriva određen broj mjesnih zajednica. Predviđeno je da ova jedinica bude podrška specijaliziranim jedinicama, odnosno službama zaštite i spašavanja. U tom smislu pripadnici jedinice CZ vršili bi manje složene poslove u odnosu na poslove koje obavljaju pripadnici specijaliziranih jedinica“, kaže Emir Kasumović, šef Službe CZ Općine Lukavac.

 

„Po pitanju opremanja i početka rada rezervne jedinice naše CZ koja je prebrojana i formirana i za koju sada nabavljamo opremu, uniforme, odjeću, tehnička sredstva za rad na terenu i slično i pripremamo prve vježbe, dogovorili smo da potpuno integrišemo ove aktivnosti sa vojskom, da nam oni pomognu jer imaju više iskustva, posebno kada je u pitanju obuka i imaju resurse da to provedu bolje nego Općina. Osim toga, dogovorili smo da nam pomognu i prilikom selekcije opreme koju nabavljamo,  tako da možemo kvalitetno i zajedno, kada se desi problem pomoći građanima“, rekao je za RTV Lukavac načelnik dr. Edin Delić.

 

Općina Lukavac je, u namjeri da  nabavi digitalna sredstva veze za potrebe Službe civilne zaštite – Operativnog centra,  uputila poziv zainteresiranima da dostave pismo namjere i specifikaciju opreme koju mogu ponuditi za opremanje ovog centra.

 

(RTV Lukavac)