Naslovna AKTUELNO Lukavac dobio jedinicu rezervnog sastava Civilne zaštite

Lukavac dobio jedinicu rezervnog sastava Civilne zaštiteOpćina Lukavac uskoro bi trebala dobiti jedinicu rezervnog sastava Civilne zaštite Lukavac. Već  se provode određene aktivnosti  kroz javne pozive za zainteresovanih  pripadnika, imenovanje komandnog kadra a tim povodom danas je održan sastanak sa komandnim kadrom.

 

Poslije više od dvije decenije, na području  općine Lukavac bit će  formirana jedinica  rezervnog sastava Civilne zaštite za područje naše općine.

 

Aktivnosti oko  realizacije ove ideje  koja je i zakonom  o civilnoj zaštiti predviđena pokrenute  su mnogo ranije, a danas je  tim povodom u prostorijama općine Lukavac održan sastanak sa  već izabranim  komandnim  kadrom.

 

Vodeći se pravilima Međunarodnih standarda i  činjenicom  da civilna zaštita predstavlja organizovan odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu, naročito u slučaju  vanrednih situacija, prirodnih nesreća nosioci ideje formiranja  jedinice rezervnog sastava CZ-e na području naše općine ovih dana  pojačali su  kontinuitet svojih aktivnosti.

 

Pokrenutim dosadašnjim aktivnostima prema riječima Hamzića došlo se  do određenog broja  zainteresovanih lica , od kojih je izabran i komandni kadar.

 

Posljednji događaji  vezani za poplave  u predhodnom periodu pokazali  su koliko je važnost i uloga  spasilaca u kriznim situacijama. Sa dobro organizovanom Civilnom zaštitom  lakše se sigurno i nositi  sa problemom nepredviđenih prirodnih nesreća.

 

Želja nosioca ove ideje je da novoformirana jedinica  rezervnog  sastava CZ-e  zaživi  na području naše općine  te da na profesionalnom nivou  može odgovoriti svakom zadatku.