Naslovna AKTUELNO Lukavac: Objavljen javni poziv za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena!

Lukavac: Objavljen javni poziv za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena!

Program podrške marginaliziranim grupama ženaje zapravo namijenjen ženama žrtvama nasilja, samohranim majkama, nezaposlenim mladim ženama mlađim od 45 godina, ženama s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, nezaposlenim ženama koje žive i koje će svoju djelatnost obavljati u ruralnim sredinama. Ovaj program u razvoju biznisa ne predstavlja samo takmičenje između projekata za novi biznis nego je usmjeren ka poticaju žena da same osnivaju preduzeća ili obrt.

 

Organizaciju ovog programa vodi Općina Lukavac u saradnji s USAID-om na temelju ciljeva iz strateških dokumenata Općine Lukavac. Ovim programom su definisane pojedinosti u smislu uslova za učešće na takmičenju, organizacije takmičenja i načina za odabir pobjedničkih ideja, kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti s realizacijom dostavljenog poslovnog plana.

 

Na konkursu mogu učestvovati žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnici. Učestvovati mogu  i žene koje su nekada bile preduzetnici ali to nisu zadnjih šest mjeseci do objave javnog poziva. Prijave mogu podnijeti punoljetne žene, s prebivalištem na području općine Lukavac, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području općine Lukavac.

 

Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više žena. Šansa da poslovni plan bude realizovan, uz saglasnost podnosioca plana, veća je ukoliko biznis plan bude imao sve relevantne i realne pokazatelje uspješnosti. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više poslovnih planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.

 

Kriteriji za ocjenu poslovnih planova su: kvalitet poslovnog plana, vrsta djelatnosti, visina i vrsta investicije, održivost, inovativnost, uticaj na životnu sredinu i broj zaposlenih.

 

Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao poslovni plan, pod uslovom da se realizira na području općine Lukavac.

Prijava poslovne ideje mora biti predata pod šifrom, a uz poslovnu ideju u posebnoj zatvorenoj koverti dostaviti podatke o podnosiocu prijave i potrebnu dokumentaciju (biografiju, dokaz o pripadanju marginaliziranoj grupi i dokaz o prebivalištu).

Komisija za ocjenu poslovnih planova će prema jedinstvenim kriterijima izvršiti vrednovanje poslovnih planova, a prednost će imati timski prijedlozi.

 

Javni poziv je otvoren od   05.06.2019. godine.

 

Objava rezultata javnog poziva izvršit će se do 30.08.2019.  nakon čega će se obaviti intervju i donijeti konačna odluka o izboru. Zatim će biti realizovano sklapanje tripartitnih ugovora s podnosiocima zahtjeva u kojima će se definisati prava i obaveze Općine Lukavac, USAID  i  podnosioca aplikacije.

 

Općina Lukavac će tokom javnog poziva u saradnji s USAID osigurati edukaciju za sve zainteresovane u pogledu popune obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja.

Na  općinskoj web-stranici nalazi se i jedan primjer popunjene aplikacije. Općina Lukavac će za uspješno ocijenjene bisnis planove osigurati;

  • troškove registracije firme,
  • dio ili u cijelosti troškove zakupnine prostora u prvoj godini obavljanja djelatnosti,
  • dio ili u cijelosti trošak zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini obavljanja djelatnosti,
  • dio ili u cjelosti troškove nabavke opreme, materijala i drugo.

 

 

Prijave s dokumentacijom podnose se s naznakom

 

 “Za Komisiju za dodjelu sredstava u sklopu Programa podrške marginaliziranim grupama žena“, u zatvorenoj koverti preporučeno na adresu:

Općina Lukavac Trg Sobode  brojili lično predati u prijemnoj kancelariji Općine Lukavac.

 

 

Sve podrobnije informacije mogu se dobiti na Telefon: 035/366-722 u općini Lukavac

I na zvaničnoj Web stranici : www.opcina-lukavac.ba