Naslovna AKTUELNO Lukavac: Treća protestna šetnja protiv zagađena ponudila set zaključaka!

Lukavac: Treća protestna šetnja protiv zagađena ponudila set zaključaka!Zbog prekomjernog zagađenja okoliša u Lukavcu, a na zahtjev gražana Općine Lukavac u organizacji Foruma za zaštitu okološa općine Lukavac održana je treća šetnja građana protiv prekomjernog zagađenja okoliša na području općine Lukavac, dana 01.04.2019 godine  i usvojeni su slijedeći zaključci koje Vam dostavljamo:

MJESER I AKTIVNOSTI KOJE JE POTREBNO PODUZETI DA SE PREKOMJERNO ZAGAĐENJE OKOLIŠA U LUKAVCU STAVI POD KONTROLU I DOVEDE U ZAKONSKE OKVIRE.

Stacionirani operateri veliki zgađivači okoliša u Lukavcu ( GIKIL, SSL, FCL) imaju svoja interna mjerenja zagađenosti, (Emisija) koja nisu dostupna građanima općine Lukavac.

TRAŽIMO DA OVA INTERNA MJERENJA BUDU DOSTUPNA GRAĐANIMA OPĆINE LUKAVAC, PUTEM DISPLEJA I POD NADZOROM, UMREŽENA SA KONATONALNIM I FEDERALNIM MINSTARSTVOM ZAŠTITE OKOLIŠA.

 

U Lukavcu je instalirana jedna mjerna stanica sa zastarjelom tehnologijom, koja nema displeja niti zvučnog signala u slučaju prekomjernog (Imisija) zagađenja zraka, a koja više ne radi nego što radi.

TRAŽIMO DA STE POSTAVI NAJMANJE  3  TRI MJERNE STANICE (TBX), KOJE MOGU MJERITI PRIJE SVEGA BENZOL I DRUGE OPASNE MATERIJE KOJE ISPUŠTAJU U ZRAK STACIONIRANI OPERATERI (GIKIL, FCL, SSL). TRAŽIMO OD FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE  BIH I FEDERALNOG I KANTONALNOG MINISTARSTVA   DA OBEZBJEDE NABAVKU (1) METEROLOŠKE STANICE I (3) TRI  MJERNE STANICE (TBX), ČIJI ĆE PODACI O ZAGAĐENJU ZRKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC  BITI TRENUTNO  DOSTUPNI  SVIM GRAĐANIMA OPĆINE LUKAVAC POSREDSTVOM DISPLEJA O OBJAVOM PREKORAČENJA MAKSIMALNIH GRANICA ZAGAĐENJA –ZVUČNIM SIGNALOM –SIRENAMA.

 

TRAŽIMO I ZAHTJEVAMO OD DIREKTORA FIRMI (GIKIL, SSL, FCL) DA URADE I IZVRŠE SVE PREUZETE OBAVEZE U SKLADU SA POSTOJEĆIM OKOLINSKIM DOZVLAMA. TRAŽIMO I ZAHTJEVAMO OD VLADE FEDERACIJE BIH, VLADE TUZLANSKOG KANTONA, OPĆINE LUKAVAC, FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA SARAJEVO, KANTONALNOG MINISTARSTVA ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITE OKOLICE TK, DA SE PREKOMJERNO ZAGAĐENJE OKOLIŠA STAVI POD KONTROLU I DOVEDU U ZAKONSKE OKVIRE.

 

TRAŽIMO da se zabrani transport industrijskih sirovina kroz grad

 

TRAŽIMO da se obezbjedi pranje ulica od nataložene prašine koju ispuštaju veliki zagađivači okoliša (GIKIL, SSL, FCL) opasne po zdravlje gražana (pricip zagađivač plaća).

 

TRAŽIMO DA SE HITNO ODRŽI VANREDNA SJEDNICA OV LUKAVAC. Na sjednicu pozvati premijera Federacije BIH, kantonalnog premijera, Federalnog ministra  okoliša i turizma, Direktora Federalne uprave za inspekcije poslove Sarajevo, Kantonalnog ministra za zaštitu okoliša, Galvnog inspektora Federalne inspekcije.

 

Na sjednici usvojiti goren navedene zaključke!