Naslovna AKTUELNO Međunarodni dan migranata obilježava se 18. decembra

Međunarodni dan migranata obilježava se 18. decembra

Naglasili su potrebu za što hitnijim proširenjem smještajnih kapaciteta, kako bi se smanjio broj osoba koje borave na otvorenom, a s tim i ublažila humanitarna katastrofa.

“Dansko vijeće za izbjeglice koordinira i zagovara pružanje medicinske pomoći za migrante, izbjeglice i tražitelje azila u Bosni i Hercegovini, vodeći računa i o javnom zdravstvu, kroz blisku saradnju s zavodima za javna zdravstvo, ministarstvima zdravstva, brojnim kliničkim centrima, domovima zdravlja te bolnicama, kao i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom u BiH. U svakom od postojećih privremenih prihvatnih centara postoji ambulanta, u kojoj rade medicinski timovi iz lokalnih domova zdravlja, a u sklopu koje se vrši upućivanje na specijalističke preglede ili na duže liječenje po potrebi u bolnice ili kliničke centre.

 

 


 

 

Prosječno, na mjesečnom nivou, DRC podržava medicinske timove u ambulantama za više od 6.000 medicinskih pregleda, te više od 1.200 direktnih medicinskih intervencija. Dansko vijeće doprinosi sprovođenju medicinskih pregleda za polazak djece u školu, , redovnu imunizaciju, pedijatrijske preglede djece iz kategorije migranata i tražioca azila, kao i svaki vid primarne i sekundarne zdravstvene zaštite za odrasle osobe,” poručila je Naida Softić, projektna koordinatorica DRC-a.

 

 

 

 

Od početka COVID-19 pandemije urađeno je 58.521 medicinskih skrininga, 354 osoba u pokretu su testirana na COVID-19 u skladu sa protokolom uspostavljenim za ove svrhe. U privremenim prihvatnim centrima realizirane su preventivne mjere, u skladu s preporukama Svijetske zdravstvene organizacije, a one podrazumijevaju dijeljenje informacija i materijala za zdravstvenu prosvećenost unutar centra i praćenje poštovanja tih mjera, kako od strane korisnika tako i od samih pružaoca usluga.

 

 

 

 

Za sve one koji nemaju pristup smještaju, a kojih je prema trenutnim nezvaničnim podacima oko 1,500, DRC u partnerstvu s organizacijama Crvenog križa, na različitim lokacijama osigurava zaštitu u vidu prve pomoći, podjele prehrambenih namirnica, vreća za spavanje, obuće i odjeće, kao i paketa sa sredstvima za održavanje lične higijene.

 

 

 

 

“U skladu sa projektima Crvenog križa Federacije BiH i DRC kroz donatorska sredstva ECHO-a i Švicarske ambasade u BiH formirani su mobilni timovi za pružanje podrške migrantima, izbjeglicama i tražiteljima azila u TK, Kalesiji, Ključu, Cazinu, Bosanskom Petrovcu, Sarajevu, Mostaru, kao i terenski ljekari i psiholozi. Od početka 2020. godine do sada pruženo je 33.136 intervencija prve pomoći, 32.125 usluga psihosocijalne podrške, 1.998 konsultacija i intervencija od strane ljekara, te 1.501 usluga psiholog. Pored ovih timova, Crveni križ FBiH uz partnerstvo i koordinaciju sa DCKBiH, IFRC, MKCK i Švicarskim CK ima formirane timove za humanitarno i zdravstveno zbrinjavanje migranata koji su svakodnevno na terenu. U ovoj godini podijelili su više od 60.000 paketa hrane i higijene, a aktivni su i u programima obnavljanja porodičnih veza, prve pomoći, psihosocijalne podrške i sl.“, istakao je Jasmin Nikšić, koordinator za zdravstvo u migracijama Crvenog križa Federacije BiH.

 

 

 

 

Dansko vijeće za izbjeglice naglasilo je značaj podrške Švicarske agencije za razvoj i saradnju zdravstvenim institucijama širom Bosne i Hercegovine. Imajući na umu posvećenost, empatičnost i požrtvovanost medicinskih radnika koji imaju samo jedan cilj – pružiti jednaku pomoći svim ljudima kojima pomoć treba, SDC je u periodu od decembra 2019. do juna 2020. godine podržao rad zdravstvenih ustanova na području Unsko-sanskog kantona. Doniranjem medicinske opreme i aparata značajno je unapređena kvaliteta medicinskih usluga za lokalno stanovništo te za lica u pokretu, a ojačani su tehnički kapaciteti zdravstvenih ustanova.

 

 

 

 

Trenutno se završava faza projekta tokom koje se unapređuju određeni odjeli u zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog i Unsko-sanskog kantona.