Naslovna AKTUELNO Narednog mjeseca isplata penzija sa Jedinstvenoga računa riznice

Narednog mjeseca isplata penzija sa Jedinstvenoga računa riznice


Prihvativši informaciju Federalnog ministarstva financija o prelasku Federalnoga zavoda PIO na poslovanje preko Jedinstvenoga računa riznice, Vlada FBiH zadužila je Finansijsko-informatičku agenciju da ovom ministarstvu i Federalnom zavodu PIO osigura informatičku podršku u ovom procesu.

 

Federalno ministarstvo finansija i Federalni zavod PIO dužni su staviti na raspolaganje sve potrebne kapacitete kako bi ova aktivnost bila okončana do isplate prve penzije s Jedinstvenog računa riznice.

 

Nakon što je Federalni zavod PIO od 1. januara 2020. godine prešao na poslovanje putem JRR FBiH, kao dio procesa, 31. prosinca se 2019. ugašeni dosadašnji depozitni računi Zavoda, a sve uplate doprinosa i drugih prihoda se, s početkom 2020. godine, uplaćuju na ovaj račun.

 

Isplatu penzija za decembar 2019. obavio je Zavod, budući da je riječ o rashodu iz protekle godine, dok je prva isplata penzija s Jedinstvenoga računa, koja se odnosi na januar 2020. godine, predviđena u prvim danima februara 2020.

 

Federalni zavod PIO je u svom dosadašenjem poslovanju koristio aplikaciju za obračun penzija, koju je razvijao kroz duži niz godina, te ona sada u potpunosti ispunjava svoju namjenu.

 

Istovremeno, Federalno ministarstvo finansija za svoje računovodstveno i riznično poslovanje koristi aplikaciju zasnovanu na Oracle EBS sustavu, kroz koju vodi Glavnu knjigu Riznice, te obavlja sva plaćanja preko komercijalnih banaka.

 

Kako je, s ciljem uvezivanja ove dvije aplikacije, potrebno angažirati osobe dostatne informatičke stručnosti, taj posao je povjeren Finansijsko-informatičkoj agenciji.