Naslovna AKTUELNO Privrednicima u TK omogućeno dobijanje beskamatnih kredita

Privrednicima u TK omogućeno dobijanje beskamatnih kredita

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava privredne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona da je BBI banka objavila Javni poziv za subvencioniranu liniju koja će privrednicima omogućiti da u BBI banci, uz subvenciju Vlade Tuzlanskog kantona, dobiju kreditna sredstva finansiranja po stopi od nula posto.

 

Linija finansiranja ima za cilj da pruži finansijsku podršku privrednim subjektima za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, finansiranja trajnih obrtnih sredstava, osnovnih sredstava i investicija (dugoročna finansiranja).

Pravo učešća imaju:

 

• Privredni subjekti sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, koji su u većinskom privatnom vlasništvu, registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH i obrti sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH.
• Posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta.

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja u PDF formatu kao i sve dodatne informacije možete preuzeti na linkovima: https://www.bbi.ba/bs/pravna-lica/linija-tuzlanskog-kantona
http://www.bbi.ba/documents/2020/BBI-Tuzlanski-kanton%20javni%20poziv%202020.pdf

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije BBI banke i Tuzlanskog Kantona” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:
BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Tuzla, Prve inžinjerijske brigade br. 6, 75 000 Tuzla, ili putem elektronske pošte: [email protected]

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Tuzla, te pozivom na 035 300 861, 035 300 867 i 035 300 868.