Naslovna AKTUELNO Nove padavine nisu izazvale probleme u odvijanju saobraćaja na općini Lukavac (VIDEO)

Nove padavine nisu izazvale probleme u odvijanju saobraćaja na općini Lukavac (VIDEO)

Nakon što je u predhodnih nekoliko dana u većem dijelu naše zemlje pa tako i na području općine Lukavac padao snijeg, istina nešto slabijeg intenziteta došlo je i do nešto nižih temperatura u odnosu na prvih nekoliko dana Nove godine. Na putevima u višim planinskim predjelima u BiH ima ugaženog snijega i leda, a zbog niske temperature poledice ima i u nižim predjelima, posebno na mostovima i prilazima tunelima.

 

U samom gradu i na lokalnim putevima po mjesnim zajednicama općine Lukavac nije bilo posebnih problema u odvijanju saobraćaja. Iako nisu bile obilnije padavine Zimska služba JP Rad Lukavac je bila na terenu.

 

 

Pred sami početak zimskog perioda putem Službe za stambeno- komunalne poslove Općine Lukavac svim mjesnim zajednicama je dodijeljenja određena količina posipnog materijala i nafte da u skladu sa svojim mogućnostima vrše čišćenje putnih pravaca na lokalnim putevima.

 

Iz JP Rad Lukavac također napominju da je Odlukom o komunalnom redu općine Lukavac zabranjeno  iznošenje i gomilanje  snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare, bacanje snijega na saobraćajnicu, zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova. Prilikom uklanjanja snijega i leda, ne smiju se oštećivati površine sa kojih se vrši uklanjanje snijega.

 

 

Lice koje ošteti površine , objekte i nasade na površinama dužno je da ih dovede u prvobitno stanje.  Početkom ove godine došlo je do poskupljenja cijena odvoza smeća na području općine Lukavac, a izmijenjena je i visina naknade za davanje u zakup pijačnog prostora na otvorenoj sedmičnoj pijaci

 

 

One najvažnije usluge koje građanima pruža JP Rad se odvijaju bez posebnih problema. Stanje vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog vodovodnog sistema je uredno. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Isporuka i distribucija toplotne energije je uredna, kao i odvoz smeća koji se odvija po vec ustaljenom redu i rasporedu.

Više u video prilogu Midhata Sarajlića