Naslovna AKTUELNO Objavljen poziv za učešće na Akademiji rodne ravnopravnosti

Objavljen poziv za učešće na Akademiji rodne ravnopravnostiNakon uspješno realiziranih programa Akademije ravnopravnosti 2015, 2016, 2017. i 2018. godine, Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar objavili su poziv za učešće na petoj generaciji Akademije ravnopravnosti – platformi za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnika_ca, lidera_ki političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

 

Ciljevi Akademije ravnopravnosti su:

– jačati kapacitete političkih lidera_ki u oblasti ravnopravnosti spolova i politika ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, u svrhu unapređenja prava građana_ki Bosne i Hercegovine;
– jačati saradnju između donositelja_ica odluka sa predstavnicima_ama organizacija civilnog društva u BiH.

 

Akademija ravnopravnosti 2019 je namijenjena:

– Zastupnicima_ama, tj. poslanicima_ama parlamenata na državnom i entitetskom nivou te kantonalnih skupština;

– Savjetnicima_ama lidera_ki političkih stranaka te ministara_ica na državom, entitetskom i kantonalnom nivou;

– Članovima_cama rukovodećih partijskih organa parlamentarnih političkih stranaka u BiH, koji_e su zainteresovani_e da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će unaprijediti ravnopravnost spolova, te položaj deprivilegovanih grupa u bh. društvu.

 

Akademija ravnopravnosti 2019 je koncipirana od tri trodnevna modula, koji se sastoje od predavanja, radionica i diskusija. Predavači_ce dolaze iz političke prakse, međunarodnih organizacija, institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, akademske zajednice, medija i organizacija civilnog društva iz BiH.

 

Konkurs je otvoren do 20. februara 2019. godine.

 

(RTV Lukavac)