Naslovna AKTUELNO Od 1. decembra u Lukavcu počinje naplata usluga parkiranja motornih vozila na...

Od 1. decembra u Lukavcu počinje naplata usluga parkiranja motornih vozila na označenim javnim parkiralištima


Obavještavamo građane da će naplata usluga parkiranja motornih vozila na označenim javnim parkiralištima u Lukavcu početi 01.12.2021.godine. U skladu sa odlukom Općinskog vjeća Lukavac o cijenama parkiranja na području općine Lukavac za korištenje javnog parkirališta korisnik plaća novčanu naknadu, a visina naknade ovisi od tarifne-parkirne zone i dužine trajanja parkiranja.

 

Odlukom su definirane tri tarfineparkirne zone 0, I i II.

U početnoj fazi sredstvo plaćanja usluga parkiranja će biti parkirne karte tzv. kiosk tiketi koje će korisnici moći kupiti kod redara inkasanata JP „Putevi i komunikacije“ d.o.o. Lukavac i gradskim kioscima.

Početkom naredne godine korisnici usluga parkiranja slobodno parking mjesto će moći platiti putem parking automata i SMS poruka.

Također, usluge parkiranja motornih vozila korisnici će moći ostvariti kupovinom povlaštenih, mjesečnih i godišnjih karata, a prodaja istih vršit će se u
prostorijama JP „Putevi i komunikacije“ d.o.o. Lukavac u ulici Branilaca Bosne b.b.

 

Vozila sa povlaštenom kartom mogu parkirati na parking prostoru navedenom na parking karti, odnosno u ulici koja je navedena na parking karti.

 

Kupovina povlaštenih parking karti ne podrazumijeva rezervaciju parking mjesta. Pravilno popunjeni kiosk tiketi i navedene parking karte su dokaz o uredno plaćenoj naknadi za parkiranje i korisnik javnog parkirališta je dužan iste istaknuti s unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da bude vidljiv serijski broj i drugi podaci
naznačeni na kiosk tiketu ili parking karti.

 

Detaljnija obavještenja možete pogledati na službenoj stranici JP Putevi i
komunikacije d.o.o. Lukavac piklu.ba .

 


U naredenom periodu aktivnost preduzeća biti će prioritetno usmjerene na proširenje kapaciteta uličnih i stambenih javnih parkirališta, njihovo uređenje, održavanje i zaštitu, a sve u funkciji poboljšanja organizacije saobraćaja u gradskoj zoni Lukavca.

 

 

Više informacija možete pronaći i na linku:

 

https://opcina.lukavac.ba/podaci/2021/11/OBAVJE%C5%A0TENJE-fizi%C4%8Dka-i-pravna-lica-2.pdf

 

https://opcina.lukavac.ba/podaci/2021/11/CIJENE-PARKIN-USLUGA-3.pdf

 

https://opcina.lukavac.ba/podaci/2021/11/Tarifne-parkirne-ZONE-4.pdf