Naslovna AKTUELNO Održan sastanak na kojem je govoreno o regulaciji korita rijeke Spreče

Održan sastanak na kojem je govoreno o regulaciji korita rijeke Spreče


Kako bi riješili dugogodišnji problem plavljenja zemljišta oko rijeke Spreče, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mustafa Šakić sastao se danas sa direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save Sejadom Delićem i predstavnicima općina Doboj Istok i Lukavac, te Grada Gračanica. Cilj je regulisati korito rijeke Spreče koja svake godine plavljenjem načini ogromne štete na privrednim objektima i poljoprivrednim površinama.

 

 

Nakon što je UNDP odabrao projekat Agencije za vodno područje rijeke Save za regulaciju korita rijeke Spreče kojim će biti smanjen rizik od poplava, resorno kantonalno ministarstvo pokrenulo je pripremne radnje sa predstavnicima lokalnih zajednica za pravovremeno uklanjanje svih zapreka, rečeno je ovom prilikom. Medju ključnim preduslovima za realizaciju ovog projekta su eksproprijacija zemljišta i građevinske dozovole.

 

Prema riječima ministra Šakića namjera je pomoći lokalnim zajednicama da obezbijede potrebna sredstva za eksproprijaciju zemljišta koje leži uz rijeku Spreču.

 

 

– Ne smijemo dozvoliti da se sredstva koja su obezbijedile međunarodne organizacije povuku i ulože u neku drugu lokaciju. Svjedoci smo da je prošle godine Evropska komisija obezbijedila 1,7 miliona KM za sanaciju brane na jezeru Modrac, tender propao a sredstva povučena. Mi ćemo sa naše strane poduzeti sve da se to ne desi i ove godine, istaknuo je ministar Šakić.