Naslovna AKTUELNO Održan sastanak pomoćnika za saobraćaj u ministarstvima na nivou Federacije

Održan sastanak pomoćnika za saobraćaj u ministarstvima na nivou Federacije

U zgradi Vlade TK, a u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija danas je održan sastanak kojem su prisustvovali pomoćnici kantonalnih ministara za saobraćaj iz svih deset kantona i predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

 

Cilj sastanka bio je unapređenje i regulisanje oblasti saobraćaja, kroz stvaranje adekvatnog zakonskog okvira koji uređuje ovu oblast.


 

Na sastanku su razmatrani prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, kao i izmjena i dopuna Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu sa ciljem stvaranja što boljih zakonskih pretpostavki za funkcionisanje i unaprijeđenje cestovnog saobraćaja, a radi rješavanja određenih problema koji se javljaju u toj oblasti.

 

Istaknuto je da su najvažniji problemi koje je potrebno hitno rješavati:

 

– sve veći nedostatak radne snage kada su u pitanju kvalifikovani vozači motornih vozila,
– potreba uvođenja novog vida vanlinijskog prijevoza osoba sa invaliditetom,
– nekorištenje autobusnih stanica od strane prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika,
– usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje i drugo.

 

Razmatran je prijedlog Predstavničkog doma Parlamenta FBiH  za izmjene i dopune Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine. Predloženim rješenjem bi se omogućilo da motornim vozilom kojim se vrši prijevoz može upravljati osoba koja ispunjava uslove utvrđene propisima o sigurnosti saobraćaja na cestama, te da mora imati najmanje III stepen stručne spreme.

 

Ovim prijedlogom bi se brisala odredba koja uređuje da osoba mora imati III stepen
stručne spreme za zanimanje vozač motornih vozila, a regulisalo bi se na način da
osoba može biti bilo kojeg zanimanja.Na taj  način bi se zakonski doprinijelo rješavanju problema sve većeg nedostatka radne snage kada su u pitanju vozači motornih vozila u realnom sektoru.

 

Razmatrano je da se u izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine uvede novi vid prijevoza, a to je vanlinijski prijevoz osoba sa invaliditetom.

 

Predviđeno je da se vanlinijski prijevoz osoba sa invaliditetom organizuje u cilju prijevoza osoba koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja.

 

Vanlinijski prijevoz osoba sa invaliditetom podrazumijeva poseban vanlinijski prijevoz koji se organizuje u cilju prijevoza osoba sa invaliditetom od kuće do ustanove koja ih obrazuje, liječi ili se stara o tim osobama ili u cilju realizovanja nekomercijalnog prijevoza tih osoba u organizaciji te ustanove.

 

Takođe, razmatrane su izmjene i dopune Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, kojim je između ostalog predviđena obaveza korištenja izgrađenih i označenih autobusnih stanica od strane prijevoznika, što je bio jedan od evidentnih problema u funkcionisanju međunarodnog i međuentitetskog cestovnog prijevoza putnika.

 

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu jasnije su definisani uslovi koje moraju ispuniti domaći prijevoznici za dobijanje licence za obavljanje međunarodnog i međuentitetskog prijevoza putnika i tereta, kao i uslovi koji se moraju ispuniti za slučaj donošenja rješenja o prestanku važnosti dozvole.

 

Prema prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o međunarodnom i međuentitetskom
cestovnom prijevozu postupak usklađivanja međunarodnih i međuentitetskih redova
vožnje provodit će nadležno Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, a ne
Vanjskotrgovinska komora BiH kao što je do sada bio slučaj.

 

Sve navedene izmene i dopune postojeće zakonske regulative su usmjerene na
stvaranje što povoljnijeg ambijenta za funkcionisanje unutrašnjeg i međunarodnog
cestovnog prijevozna putnika i tereta.