Naslovna AKTUELNO Održana 28. redovna sjednica OV Lukavac (VIDEO)

Održana 28. redovna sjednica OV Lukavac (VIDEO)

Na samom početku 28.redovne  sjednice Općinskog vijeća Lukavac izvršena je dopuna i izmjena dnevnoga reda,na zahtjev predlagača povučeni su izvještaji o radu  za 2018. ,plan rada i poslovanja za tekuću te trogodišnji plana za period 2019-2021.god. JP Rad Zbog određenih propusta ovi izvještaji će se naći na dnevnom redu neke od narednih sjednica. Vijećnici su jednoglasno usvojili i naknadno na dnevni red uvrstili dvije tačke tako da je danas razmatrano 8. tačaka dnevnoga reda.

 

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika sa 27.redovne sjednice uz određene izmjena predložene od nadležne službe ,usvojena je i Odluka o davanju na upravljanje novoizgrađenog dijela primarne  distributivne mreže u naselju Puračić, uz sugestiju vijećnika Adema Mahovkića.Vijećnici su u nastavku jednoglasno usvojili i Odluku o finasiranju političkih subjekata koji participiraju u Općinskom vijeću Lukavac;


 

Po pitanju  Informacije o inspekcijskom nadzoru u 2018. godini u oblastima iz nadležnosti  Službe za inspekcijske poslove Općine Lukavac vijećnici Alen Nuhić i Adem Mahovkić iznijeli su svoje primjedbe i sugestije što je i prihvaćeno od strane vijećnika .

 

Nakon diskusije ,ovaj izvještaj nije dobio potrebnu većinu ,10 vijećnika glasalo je ZA , 14 ih je bilo suzdržanih.

 

Razmatran je na ovoj sjednici i Zahtjev za davanje saglasnosti za privremeno odlaganje viška zemlje iz iskopa i otpadnog građevinskog materijala na dijelu parcele označene po  novom premjeru KČ  1289 KO Puračić,  Zahtjev je odobren  uz sugestiju vijećnika Sakića da se razmotri mogućnost odlaganja na drugu lokaciju u Puračiću.

 

Među kadrovskim pitanjima izvršeno je razriješenje starih i imenovanje novih članova radnih tjela Općinskog vijeća odnosno određenih komisija .Vijećnik Jakub Mahovkić ovom prilikom uputio incijativu da kolegij održi sastanak sa predsjedniicma komisija ,koje se nebi trebale voditi samo na papiru nego bi trebale aktivno raditi i redovno podnositi izvještaje vijeću.

 

Komisija za izbor i imenovanje  i administrativna pitanja  traži od predstavnika parlamentarnih stranaka  u općinskom vijeću da se dostave prijedloge  za članove Savjeta za bezbjednost saobraćaja i to SDA 3  člana ,SDP 2, a po jednog člana SBIH,SBB,DF I klub naconalnih manjina .Uz postavljena vijećnička pitanje i inicijative vijećnik Ramiz Frljanović uputio je Uregenciju da se što prije izvrši uplata sredstava na ime udruženja altruista Ruke prijateljstva ,za što je Odluka donešene na jednoj od prethodnih sjednica.