Naslovna AKTUELNO Održana je 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac (VIDEO)

Održana je 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac (VIDEO)

Dnevni red od 16 tačaka za 38. sjednicu Općinskog vijeća Lukavac usvojen je jednoglasno.

 

Bez rasprave je usvojena i Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova ,mostova i parkova na području općine Lukavac.


 

Odluka o održavanju javne rasvjete nije dobio potrebnu većinu jer je ZA  glasalo 11 vijećnika, 12 ih je bilo PROTIV i jedan UZDRŽAN.

 

Najviše pažnje i rasprave vijećnika izazvale su one tačke dnevnog reda čiji predlagač je bio općinski načelnik Edin Delić, među kojima je i 4. tačka dnevnog reda Prijedlog  i donošenje Odluke o cijenama parkiranja na području općine Lukavac. Kroz diskusije  vijećnika koji su se smjenjivali za govornicom mogle su se čuti umjesto konstruktivnih prijedloga iznalaženja rješenja, uvođenja saobraćajnog reda koji generalno nije moguće riješiti bez naplate parkinga, mogle čuti pogrdne i ružne riječi  predstavnika kluba SDP-a upućene predlagaču. Protiv uvođenja naplate bili su i vijećnici  SDA, smatrajući uvođenje naplate parking prostora dodatnim nametom građanima, te iznijeli prijedlog da se sa istim krene tek kad se urede parking prostori tako da ovaj prijedlog u konačnici nije dobio potrebnu većinu. Napeta atmosfera  koja je nametnuta od 3. tačke nastavljena je i  tokom otvorene diskusije  i rasprave po pitanju 5. tačke, odnosno razmatranja Prijedloga i donošenja Odluke o osnivanju JP za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata i uređaja za snabdijevanje pitkom vodom. I po pitanju ove tačke mišljenja su bila podijeljena. Za predlagača ove tačke općinskog načelnika  Edina Delića osnivanje novog preduzeća je prvi korak ka rješavanja problema vodonasnabdijevanja. Unatoč iznesenim činjenicama od strane načelnika i upućenog apela svim političkim subjektima i pojedincima da podrže ovu odluku kako bi se krenulo u realizaciju   generacijskog projekta izgradnje fabrike pitke vode, diskusije vijećnika SDP-a  išle su u sasvim drugom smjeru i uglavnom su se svele na politička prepucavanja, a najmanje se govorilo o tačci koja je bila predmet rasprave. Ta prepucavanja, ružne i pogrdne riječi za govornicom izmakle su kontroli, te je  s namjerom da se stišaju i smire  strasti uslijedila pauza od pola sata.Tokom pauze predsjedavajući Mehmed Suljić uputio je prijetnju uposleniku RTV Lukavac.

 

U nastavku sjednice  ova tačka data je data na izjašnjavanje i nije dobila potrebnu većinu. ZA je glasalo osam vijećnika, protiv i uzdržanih je bilo po devet.

Ni 6. i 7. tačka dnevnog reda Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje javnih parkirališta  i obavljanja djelatnosti od javnog interesa „Putevi i komunikacije d.o.o.Lukavac”  i Prijedlog i donošenje Odluke o komunalnom redu nisu dobile potrebnu većinu.

Podrška vijećnika data je Godišnjem izvještaju o rješavanju  upravnih stvari  u upravnom postupku općinskih službi za upravu Lukavac  za 2019., kao i za Izvještaj  o radu Općinskog Pravobranilašta  Lukavac za 2019. godinu  i Program   rada općinskog Pravobranilaštva koji je pohvaljen od strane kluba SDA. Vijećnici nisu dali podršku Prijedlogu Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju  Općinskog Pravobranilaštva Lukavac i Odluke o izmjenama  i dopunama Pravilnika  o unutrašnjoj organizaciji Općinskog pravobranilaštva Lukavac.

 

Burna i nešto duža  rasprava vijećnika vođena je i oko Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Rad“ Lukavac za 2019 . godinu, Izvještaja  o poslovanju  JP “RAD“Lukavac za 2020., Plana rada i poslovanja  JP “Rad” Lukavac  za 2020. godinu, te trogodišnjeg  plana  poslovanja za period 2020. do 2023. nakon koje su iste od strane većine koju predvodi SDA i usvojene.

 

Više doznajte u video prilogu Subhije Sivčević: