Naslovna AKTUELNO Održana sedma redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac (VIDEO)

Održana sedma redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac (VIDEO)


Vijećnici Općinskog vijeća Lukavac su na protekloj sjednici, uz uvrštene izmjene i dopune dnevnog reda, razmatrali 16 tačaka.

 

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa šeste redove i četvrte vanredne sjednice. Nakon duže rasprave vijećnika, usvojen je Nacrt zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika,nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u TK . Vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi.

 

Razmatrali su prijedlog Odluke o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac. Prijedlog kluba PDA bio je da se ovaj materijal vrati na doradu, obzirom da nije došlo do usaglašavanja od stane vijećnika,  nadležne službe i komunalnog preduzeća, prijedlog nije bio razumljiv ni većini vijećnika, što je izazvalo i raspravu, te je na kraju jednoglasno prihvaćen ovakav prijedlog.

 

Nekoliko tačaka dnevnog reda odnosilo se na kadrovskih pitanja. Donesene su Odluke za raspisivanje konkursa za popunu upravljačkih struktura u novim javnim preduzećima. Vijeće je dalo saglasnost za imenovanje direktora JP “Putevi i komunikacije” Lukavac. Saglasnost je data i NO JP “Rad” Lukavac za razrješenje vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća, te za imenovanje direktora na mandatni period od četiri godine.

 

Od strane vijećnika razmatran je zahtjev za davanje saglasnosti za pokretanje aktivnosti kreditnog zaduženja za rješavnje imovinskih odnosa, odnosno zemljišta na kojem bi se gradila fabrika pitke vode. Nakon duže i konstruktivne rasprave, vijećnici su jednoglasno dali podršku Općinskom načelniku Edinu Deliću za pokretanje aktivnosti kreditnog zaduženja, uz zaključak da se Vijeću dostavi informacija koja će sadržavati sve detalje kreditnog zaduženja.

 

Usvojeno je i nekoliko izvještaja o radu i programa rada. U pitanju su JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac, JP Veterinarska stanica Lukavac i Općinskog pravobranilaštvo Lukavac.

 

Kada su u pitanju izvještaju o radu javnih ustanova i preduzeća, usvojen je zaključak da su javne ustanove, odnosno upravni i nadzorni odbori, dužni dostaviti planove rada za narednu godinu  do kraja kalendarske godine, a izvještaje za  predhodnu godinu u prvom kvartalu godine.

 

Usvojena je i Informacija o stanju u oblasti zaštite i spašavanja od poplava i bujica na području općine Lukavac sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja. Razmatrana je i usvojena Informacija o stanju klizišta na području općine Lukavac.

 

Na kraju sedme redovne sjednice Općinskog vijeća Lukavac razmtrana su vijećnička pitanja i inicijative.

 

Više u prilogu Sabine Džibrić:

 

 

 

RTV Lukavac je sjednicu prenosila uživo, a stav o raspravama o određenim tačkama dnevnog reda tražili smo od predsjedavajućeg Suada Salibašića i načelnika Edina Delića:

 

 

 

 

(RTV Lukavac)