Naslovna AKTUELNO Održane vanredne sjednice Općinskog vijeća Lukavac + VIDEO

Održane vanredne sjednice Općinskog vijeća Lukavac + VIDEO

Općinsko vijeće Lukavac održalo je dvije vanredne sjednice.

 

Na prijedlog  načelnika Općine Lukavac dr.  Edina Delića održana je vandredna sjednica Općinskog vijeća Lukavac na kojoj je razmatrana  samo jedna tačka. Radi se o prijedlogu i donošenju Odluke  o prodaji  neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja-licitacije.

 

Pozitivan stav prema ovom pitanju za sobom povlači značajne investicione projekte, hitnog je karaktera jer će usloviti izgradnju nove hale,  a samim time omogućiti  nova zapošljavanja i privredni razvoj na našoj općini.

 

Prethodno je ova tačka od strane vijećničke većine povučena sa protekle 19. redovne sjednice, te je danas trebala biti razmatrana po hitnoj proceduri.

 

„ Hajde da svi danas u ovome što je na dnevnom redu prepoznamo naš zajednički interes i da svim rukama prisutnih članova Vijeća podržimo ozbiljnog investitora koji je iskazao namjeru, prijavio se na raspisani konkurs za koji je Vijeće saglasnost dalo već ranije“, rekao je načelnik dr. Edin Delić.

 

Podrška je data  jednoglasno čime je omogućeno sklapanje ugovora  sa kompanijom  „Termont Metal“ d.o.o Doboj o prodaji predmetne  nekretnine, kako bi krenuli sa izgradnjom prostora za proizvodne pogone.

 

Iako je ova odluka usvojena jednoglasno, predhodila joj je rasprava o dnevnom redu, koji je na prijedlog Kluba SDA trebao biti dopunjen sa još jednom tačkom. Vijećnici ovoga kluba uputili su zahtjev za preispitivanja rješenja Općinskog načelnika na riješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova u UO  JU Centra za kulturu i UO JU Biblioteka Lukavac, a obzirom da isti nije bio hitnog karaktera dnevni red je nakon glasanja o tome ostao nepromijenjen.

 

Nakon ove,  vijećnici su održali i drugu  vandrednu sjednicu na kome je predhodni  zahtjev Kluba vijećnika SDA za preispitivanja ranijih riješenja  o privremenom imenovanju predsjednika i članova u UO Centar za kulturu Lukavac  i UO Biblioteka Lukavac, uvršten kao jedina tačka.

 

Sa 14 glasova ZA i isto toliko suzdržanih, prijedlog Kluba SDA nije dobio potrebnu većinu.

 

(RTV Lukavac)