Naslovna AKTUELNO Općina Lukavac: Ispravka javnog oglasa

Općina Lukavac: Ispravka javnog oglasa

Na osnovu člana 43. Odluke o komunalnom redu i člana 4. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za privremeno zauzimanje javnih površina za postavljanje privremenih objekata – montažnih kioska putem javnog nadmetanja – licitacije, Služba za komunalno-stambene poslove donosi

 

 

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA

za privremeno zauzimanje javnih površina za postavljanje

privremenih objekata – montažnih kioska putem javnog nadmetanja – licitacije

 

 

U tačci I Javnog oglasa za privremeno zauzimanje javnih površina za postavljanje privremenih objekata – montažnih kioska putem javnog nadmetanja – licitacije, broj: 12-04-1283/21 od 26.03.2021.godine, u rednom broju 9. ispravlja se greška u pisanju, tako da umjesto broja katastarske čestice: „dio 2423/1“ treba da stoji: „dio 2325/1“.

 

Ostali dio teksta Javnog oglasa za privremeno zauzimanje javnih površina za postavljanje privremenih objekata – montažnih kioska putem javnog nadmetanja – licitacije, broj: 12-04-1283/21 od 26.03.2021.godine ostaje nepromijenjen.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Mirela Bubić, dipl.pravnik