Naslovna AKTUELNO Općina Lukavac predložila izmjene Odluke o snadbijevanju toplotnom energijom

Općina Lukavac predložila izmjene Odluke o snadbijevanju toplotnom energijom

Služba za komunalno-stambene poslove Općine Lukavac je pripremila i na dnevni red 35. redovne sjednice Općinskog vijeća Lukavac uputila prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o snadbijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac. U vezi s tim dali su obavještenje za javnost:

 

“U cilju rješavanja problema snadbijevanja toplotnom energijom na području općine Lukavac i pružanja što kvalitetnije i povoljnije usluge grijanja našim građanima, Služba za komunalno-stambene poslove je pripremila i na Dnevni red 35. reovne sjednice Općinskog vijeća Lukavac uputila prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o snadbijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac, broj: 02-02-1806/20 od 28.02.2020.godine, u kojoj se dosadašnje odredbe člana 12. stav 2. koji glase:


 

„Korisnici toplotne energije u objektima kolektivnog stanovanja, koji čine energetsku cjelinu, obračun, odnosno, mjerenje utrošene količine toplotne energije za svaki stan, odnosno, poslovni prostor, posebno, mogu ostvariti ukoliko svi u isto vrijeme ugrade mjerne uređaje – kalorimetre.“ mijenjaju i glase:

 

„Korisnici toplotne energije u objektima kolektivnog stanovanja, koji čine energetsku cjelinu, obračun, odnosno, mjerenje utrošene količine toplotne energije za svaki stan, odnosno poslovni prostor posebno, mogu ostvariti ukoliko o svom trošku ugrade mjerni uređaj – kalolimetar, u skladu sa stavom 1. ovog člana, ukoliko to tehničke mogućnosti dozvoljavaju“.

 

Navedeno je proistaklo iz inicijative Kluba vijećnika DF-a, koju je ova Služba smatrala opravdanom, te u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/06 i 88/15) i Zakona o komunalnim djelatnostima TK (“Službene novine TK”, broj: 11/05, 7/07, 8/12 i 14/13), obradila i pripremila prijedlog izmjena predmetne Odluke na gore navedeni način”, stoji u dopisu resorne službe u Općini Lukavac.

 

 

(RTV Lukavac)