Naslovna AKTUELNO Općina Lukavac upozorava!

Općina Lukavac upozorava!

Obavještavaju se fizička i pravna lica sa područja općine Lukavac da, u cilju zaštite životne sredine, smjnjenja štetnih emisija i poboljšanja kvaliteta zraka, ne vrše spaljivanje komunalnog i opasnog otpada (rabljeno ulje, guma, plastika, obuća, odjeća i drugo), kao i ugljeva sa većim sadžajima sumpora, te da će svako nepridržavanje ovih uputstava biti praćeno i sankcionisano od strane Službe za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove.