Naslovna AKTUELNO Otklonjeno preko 150 identificiranih prepreka za investiranje u BiH

Otklonjeno preko 150 identificiranih prepreka za investiranje u BiHIzvještaj o postinvesticijskim (aftercare) aktivnostima Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA BiH realizovanim tokom 2017. godine predstavljen je 12. septembra u Sarajevu.

 

Program postinvesticijske podrške (Aftercare) FIPA provodi od 2007. godine, aod 2013. godine u okviru Programa uspostavljena je Saradnička mreža kao mehanizam saradnje između institucija na svim nivoima vlasti u BiH koje doprinose bržem prevazilaženju prepreka prlikom realizacije investicijskih projekata, te na taj način aktivno doprinose unapređenju poslovnog okruženja u okviru svojih nadležnosti. S obzirom na to da aktivnosti Saradničke mreže imaju fokus na rješavanju administrativnih izazova s kojima se investitori susreću, Agencija, zajedno s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, entitetskim i državnim institucijama, članicama Mreže, posjećuje investitore aktivne u BiH i s njima obavlja strukturirane razgovore u cilju prikupljanja informacija i identifikacije administrativnih barijera za investiranje. Prikupljene informacije na terenu FIPA BiH analizira i delegira nadležnim državnim, entitetskim i lokalnim organima na razmatranje, te preporukama predlaže njihovo rješavanje.

 

Saradnička mreža danas broji 40 članica, a kroz nju je od 2013. godine do dec 2017.posjećeno je 159 kompanija.

 

Ukupno jeidentificirano preko 150ad hoc otvorenih pitanja. Veliki dio ovih pitanja je riješen aktivnim zalaganjem i učešćem institucija. Za 12 kompanija trenutno se radi na rješavanju otvorenih pitanja. Predožene su 204 reformske mjere od kojih je 20 potpuno realizovano, 25 djelimično, 45 je u proceduri, za 10 prepreka još uvijek nisu pokrenute aktivnosti.

 

Prema prezentiranom izvještaju za 2017. godinu, koji je usvojiloVijeće ministara BiH Agencija je samostalno ili u okviru Saradničke mreže obavila 50 posjeta investitorima koji su do sada investirali 836,5 miliona KM (427,7 miliona eura) i zaposlili 5.457 bh. radnika, od čega je 4.114 novozaposlenih. Analiza rezultata je pokazala da je 78.3%,zainteresirano za proširenje i unapređenje svog poslovanja, a 84,8% planira povećanje zaposlenosti u naredne tri godine i 1.967novih radnih mjesta.Upravo iz ovog razloga od ključnog je značaja da svi nivoi vlasti u BiH, uoče značaj aktivnosti koje se provode putem Saradničke mreže, te se uključe u njen rad i daju maksimalnu podršku u rješavanju otvorenih pitanja koja stoje na putu realizacije ovih investicijskih planova.

 

Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, u saradnji s Ambasadom Velike Britanije putem projekata Privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou „LIFE“ i Unapređenja poslovne klime i pristupa tržištu „ICAM“  podržava rad i pruža tehničku podršku Programu postinvesticijske podrške u BiH i realizaciji aktivnosti Saradničke mreže u BiH.