Naslovna AKTUELNO OV Lukavac: Tradicija se nastavlja riješeno pitanje održavanje 157. Vašara u...

OV Lukavac: Tradicija se nastavlja riješeno pitanje održavanje 157. Vašara u Puračiću

Trakavica ako puračkog vašera napokon je završena I ove godine po 157 put Puračić će imati svoj vašar. Jednoglasno je to od strane vijećnika potvrđeno na vanrednoj sjednici OV Lukavac na kojoj je razmatran zahtjev Mjesne zajednice Puračić za davanja saglasnosti za korištenje zemljišta u vlasništvu Općine Lukavac na ime održavanja tradicionalnog vašera u Puračiću.

 

Iako je odluka usvojena jednoglasno ista je bila povod za opširniju vijećničku raspravu, a po ovom pitanju prvi se obratio načelnik općine Luakavac dr.Edin Delić. 

Za govornicom su se smjenjivali mnogi vijećnici koji su iznijeli svoje mišljenje i viđenja riješenja ovog problema. Svi oni koji su za govornicom diskutovali usaglasili su se da tradiciju ne treba prekidati, ali da se organizacija Vašara treba urediti.

 

Više puta, od strane dijela vijećnika, prozvan je zamjenik predsjedavajućeg OV Luakavac Admir Turkić koji obnaša i funkciju predsjednika MZ Puračić, tražeći od Turkića da prokomentariše novonastalu situaciju. Prema riječima Turkića MZ Puračić spremna je da u potpunosti ispoštuje zakonski okvir kako bi 157 izdanje Puračkog vašara prošlo u njaboljem redu i bez zakonskih propusta.

 

Iako je zakazana vanredna sjednica sa samo jednom tačkom uz jednoglasnu podršku viječnika a na inicijativu kluba SDP-a usvojena je i inicijativa za održavanjem nove vanredne sjednice na kojoj će se raspravljati o najavljenom brisanju prevoznih linija i rješavanju problema prevoza učenika.

 

Dakle prema poslovniku o radu OV Lukavac u narednom periodu bit će održana vanredna sjednica na temu novonastale problematike prevoza ljudi i roba na područiju naše općine.