Naslovna AKTUELNO OV Lukavac: Usvojen set zaključa u borbi za zaštitu okoliša (VIDEO)

OV Lukavac: Usvojen set zaključa u borbi za zaštitu okoliša (VIDEO)Početkom ovog mjeseca u organizaciji Foruma za zaštitu okokliša Lukavac održana je peta protestna šetnja protiv prekomjernog zagađenja okoliša. Iako je protesnu šetnju podržala i nevladina organizacija Air aqua terra ista nije privikla veliki broj građana. Protestna šetnja kretala se dionicom Trg Bremena – zgrada Općine Lukavac – TC Konzum – Petrak – SSL – FCL, a zatim povratak na Trg Bremena.

 

Na protestu su iščitani i zaključci koji su od strane vijećnika usvojeni 29. redovnoj sjednici OV vjećnici.

 

Između ostalog, vijećnici traže da vlasnici i direktori preduzeća GIKIL, SSL-a. FCL izvrše sve preuzete obaveze u skladu sa postojećim okolinskim dozvolama, a da Vlada FBiH, Vlada Tuzlanskog kantona, općina Lukavac, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalne uprave za inspekcije, Kantonalno ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, prekomjerno zagađenje okoliša stave pod kontrolu i dovedu u zakonske okvire kao i da se zabrani transport industrijskih sirovina kroz grad.

 

Pored ovih zaključaka na pomenutoj sjednici općinsko vijeće pokrenulo je i inicijativu kojom bi se dio sredstva prikupljenih od emitera pored kantonalnog i federalnog dodjelio i lokalnom nivou.

 

Pored ovih zaključaka i inicijativa Općinsko vijeće traži

 

– da se zabrani dolazak novih operatera i lociranje odlagališta otpada iz industrijskih postrojenja na teritoriji općine Lukavac;

 

– da se preduzmu aktivnosti na implementaciji projekta Smart City koji je uvršten u Strategiju integriranog razvoja općine Lukavac 2019-2027 godina;

 

– da Općina Lukavac intezivira aktivnosti na toplifikaciji gradske zone i na proširenje toplovodne mreže na MZ Lukavac Mjesto;

 

– da Općinski načelnik formira tim koji će raditi na izradi projekata koji imaju za cilj unapređenje zaštite okoliša u cilju apliciranja istih kod stranih i domaćih fondova i investitora;

 

-da Služba za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša općine dostavi Općinskom vijeću, za narednu redovnu sjednicu, informaciju o sredstvima koja su tokom protekle i tekuće godine izdvojena za projekte okoliša kao i da iniciraja Zakonska rješenja kojim bi se predvidjela stimulacija u vidu određenih poreznih i drugih olakšica za privredne subjekte koji vrše ulaganja u ekologiju i ekološke projekte;

 

-Također da pomenuta služba u saradnji sa Službom za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove, svaka tri mjeseca dostavi informaciju o preduzetim preventivnim i kaznenim mjerama prema građanima i pravnim licima zbog odlaganja smeća na neadekvatan način i na mjestima koja nisu predviđena za odlaganje;

 

– da Služba za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša odmah pristupi realizaciji člana 99. i 100. Zakona o zaštiti okoliša odnsno da preduzme aktivnosti za Zaključenje dobrovoljnog sporazuma sa četiri zagađivača GIKIL, SSL-a, FCL i KEMIS, čjii bi predmet trebao biti i nabavkla najsavremenije mjerne stanice;

 

– da Zavod za javno zdravstvo TK dostavi podatke o broju oboljelih od svih tipova akutnog i hroničnog bronhitisa, astme i hronične opstruktivne plućne bolesti u proteklih deset godina za sve opštine TK, a ukoliko je to moguđe posebno podatke za uzrast od 0 do 18 godina. Takođe da se dostave podatci o broju spontanih pobačaja i broju novoređenih sa kongenitalnim i hromozomskim malformacijama za opštine TK u proteklih 10 godina kao o broju oboljelih od malignih neoplazmi respiratornog, reproduktivnog sistema i dojki kod žena;

 

– da se u budžetu Općine Lukavac osiguraju sredstva za izradu strategijske procjene okoliša (SEA) a vezano za član 51. Zakona o zaštiti okoliša ;

 

– kao i da se početkom septembra održi tematska sjednica vezano za navedenu problematiku.

 

Također Zadužuju se nadležne Općinske službe, a posebno Služba za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša da u skladu sa Zaključcima Općinskog vijeća vrši kontinuiranu komunikaciju sa višim nivoima vlasti, zagađivačima na području općine Lukavac u cilju realizacije zaključaka Općinskog vijeća te da Općinsko vijeće već na narednoj sjednici informiše o poduzetim aktivnostima te takvu informaciju u buduće Vijeću dostavlja kvartalno.