Naslovna AKTUELNO Plaće budžetskih korisnika u TK ostaju nepromijenjene

Plaće budžetskih korisnika u TK ostaju nepromijenjene

Na današnjoj sjednici Vlada TK je donijela odluke o visini osnovice za obračun plaća za mart 2020. godine i naknade za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 9 KM po izrađenom danu, izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i policijskih službenika jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira, za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom.

 

Također Vlada je danas donijela Instrukciju o načinu obračuna i isplate naknade troškova prijevoza na posao i sa posla zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Tuzlanskog kantona.


 

 

(RTV Lukavac)