Naslovna AKTUELNO Počeo sa radom prvi Centar za bioremedijaciju zemljišta u BiH + VIDEO

Počeo sa radom prvi Centar za bioremedijaciju zemljišta u BiH + VIDEO

U Puračiću je, uz prigodnu svečanost, u rad pušten prvi Centar za bioremedijaciju zemljišta u BiH.

 

U krugu kompanije Kemis,  ubuduće će biti vršena dekontaminacija zemlje , građevinskog  materijala i kamenja,  koji su onečišćeni ugljikovodonicima, naftom  i  poliaromatskim  hidrokarbonatima.


 

Centar je zajednički projekat  kompanija  Kemis BiH i Dekonta iz Češke, koje sarađuju duži niz godina, a posljednje četiri  radili su na pripremi  dokumentacije i pribavljanju dozvola.

 

„Nakon dekontaminacije zemljište se može vratiti na prvobitnu lokaciju, odakle je uzeto, i može služiti za pokrivku na deponijama, za hortikulturu, pošumljavanje, na rudničkim depresijama, za izgradnju autoputeva. Ne bi trebalo da se koristi jedino u poljoprivredne svrhe“, izjavio je za RTV Lukavac direktor Kemis BiH Maid Hadžimujić.

 

„Ide se ka smanjenju pritisaka u samom okolišu, tako što će se zemlja tretirati. Obično su to bile jako velike količine jer nije bilo isplativo izvoziti, a nije bilo nekog odgovarajućeg tretmana u zemlji, pa je zemlja ostajala netaknuta, nije uopšte bila tretirana. Mi se nadamo da će sa ovim pogonom biti sve više količina koje će biti tretirane na adekvatan način“, rekla je za RTV Lukavac  menadžerica Dekonte Maja  Čolović Dau.

 

Podršku pokretanju ovoga postrojenja dao je i načelnik Općine Lukavac  dr. Edin Delić.

 

„ Ovo nije tehnologija koja je značajna samo za Lukavac, a Lukavac se svakako izdvaja kada su u pitanju potrebe. Naš pravni sistem već predviđa obavezu, princip da zagađivač plaća. Tamo gdje se desi  nekontrolisana  emisija ili nekontrolisana  kontaminacija  tla, obaveza onoga ko je to učinio je da sanira“, rekao je Edin Delić.

 

Analize prije i poslije bioremedijacije tla će se vršiti u laboratoriji  Kemis-a,  a zvaničnu potvrdu  da li je zemljište čisto će davati Agropedološki zavod BiH, koji je akreditovan za analizu zemljišta.

 

Kemis trenutno upošljava devet  osoba , a u planu je, ovisno od ekonomske opravdanosti,  upošljavanje novih radnika i povećanje kapaciteta.

 

(RTV Lukavac)