Naslovna AKTUELNO Poduzete preventivne mjere u GIKIL-u

Poduzete preventivne mjere u GIKIL-u

Kao veliki privredni subjekt koji direktno zapošljava oko 1000 radnika, u cilju poduzimanja svih neophodnih preventvnih mjera vezanih za sprečavanje širenja globalnog zdravstvenog problema koronavirusa (COVID 19) i ponašanja u skladu sa izdatim preporukama, javnost želimo obavijestiti da su u Global Ispat Koksnoj Industriji d.o.o. Lukavac poduzete sljedeće aktivnosti:

 

– Formiran je Krizni štab za prevenciju koronavirusa na nivou kompanije u kojeg su uključeni predstavnici svih fabrika i relevantnih sektora neophodnih za provođenje potrebnih mjera, uključujući Sektor sigurnosti i zdravlja;


 

– Putem svih dostupnih internih komunikacijskih kanala podijeljene su informacije o trenutnom stanju koronavirusa na području TK i Federacije BiH, kao i informativni leci o održavanju higijene i ponašanja na radnom mjestu u skladu sa aktuelnim potrebama;

 

– Izvršena je nabavka i distribucija sredstava za dezinfekciju, zaštitnih rukavica i zaštitnih maski, naročito na ključnim tačkama u kompaniji na kojima cirkuliše najveći broj ljudi;

 

– Izvršene su aktivnosti pojačane dezinfekcije restorana i drugih pojedinačnih i zajedničkih prostorija u kompaniji;

 

– Izdata je naredba o privremenom ukidanju pripreme i distribucije toplih obroka u restoranu GIKIL-a, te prelazak na suhi režim ishrane (ishrana u vidu konzervi i zatvorenih pakovanja hrane) do kraja mjeseca ili sve dok bude postojala potreba za tim;

 

– Izvršena je koordinacija sa prevoznicima da se autobusi koji prevoze radnike redovno svakodnevno dezinfikuju, kao i sa dobavljačima o obaveznom pridržavanju mjera dezinfekcije i sanitacije i obavezi obezbjeđenja zaštitne opreme za svoje vozače;

 

– Unajmljena je firma koja će izvršiti dodatne mjere dezinfekcije i sanitacije svih kancelarija i prostorija u kompaniji u kojima borave radnici, uključujući mokre čvorove, kao i transportnih sredstava poslovnih partnera koji ulaze u GIKIL;

 

– Radnicima je izdata naredba o zabrani obavljanja službenih putovanja, posjeta, prijema i sastanaka, te svođenje svih poslovnih kretanja na najmanju moguću mjeru;

 

– Izrađen je plan režima rada u sektorima i fabrikama za vrijeme trajanja krizne situacije, čime je broj radnika koji obavljaju poslove u jednoj smjeni znatno reduciran, na način da je radnicima omogućeno korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta;

 

– U toku je nabavka daljinskih beskontaktnih mjerača tjelesne temperature koji će biti raspoređeni na ulaze/kapije kompanije u cilju pojačane kontrole protoka radnika, te su izdate mjere izbjegavanja okupljanja i stvaranja gužvi na kapijama u vrijeme smjena radnika;

 

U skladu sa svim prethodno navedenim, GIKIL će nastaviti aktivno pratiti sve preporuke i naredbe koje nadležni organi i relevantne institucije izdaju, kako bismo kao društveno-odgovorna kompanija maksimalno doprinijeli suzbijanju nastalog problema.