Naslovna AKTUELNO Porastao broj zaposlenih u Federaciji BiH

Porastao broj zaposlenih u Federaciji BiH


Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 15.02.2021. godine prema prebivalištu zaposlenika iznosio je 518.185 i u odnosu na 08.02.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 517.731, veći je za 454. U odnosu na 31.01.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 516.808, broj zaposlenih na dan 15.02.2021. veći je za 1.377.

 

Broj zaposlenih prema prebivalištu se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a). Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 15.02.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

KANTON/RS/BD Tekuće stanje na dan 15.02.2021. Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/rs/bd  u ukupnom broju zaposlenika
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca
Kanton Sarajevo 139.450 158.194 26,91
Tuzlanski kanton 100.871 98.052 19,47
Zeničko-dobojski kanton 85.555 80.864 16,51
Hercegovačko-neretvanski kanton 51.522 51.716 9,94
Srednjobosanski kanton 51.252 49.344 9,89
Unsko-sanski kanton 36.818 36.123 7,11
Zapadnohercegovački  kanton 20.554 20.154 3,97
Kanton 10 11.138 10.881 2,15
Bosansko-podrinjski kanton 7.345 6.792 1,42
Posavski kanton 7.235 6.241 1,40
Republika Srpska 5.651 1,09
Brčko distrikt 794 0,15
UKUPNO: 518.185 518.361 100

 

Broj zaposlenih na dan 15.02.2021. godine po općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/15_02_2021.pdf