Naslovna AKTUELNO Porezna uprava Federacije BiH podsjeća obveznike na potrebu izmirenja obaveza

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća obveznike na potrebu izmirenja obaveza

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da je ostalo još 13 dana tokom kojih mogu iskoristiti mogućnost da sumiraju i izmire svoje porezne obaveze.

 

Porezna uprava Federacije BiH vas poziva da do 31.12.2019. godine:


 

  • Podnesete porezne prijave i platite porezne obaveze, u skladu sa zakonom.

 

Podnošenjem poreznih prijava i plaćanjem poreznih obaveza, u skladu sa zakonom, porezni obveznici neće biti izloženi riziku izricanja kazni, i to:

 

  • za neplaćanje poreza na dobit do 100.000,00 KM,
  • za nepodnošenje poreznih prijava do 100.000,00 KM,
  • za neplaćanje doprinosa do 5.000,00 KM, kao ni riziku
  • plaćanja kamate po stopi od 0,04% dnevno, odnosno na godišnjem nivou 14,6%.

 

Podsjećamo vas da ste dužni da dobrovoljno prijavljujete i plaćate svoje obaveze. Dobrovoljnim podnošenjem poreznih prijava, u obliku, na mjestu i u rokovima propisanim poreznim zakonima, te plaćanjem poreznih obaveza u skladu sa važećim propisima vi izvršavate svoju zakonsku dužnost.

 

Porezna uprava želi djelovati preventivno, a ne represivno. Sankcionisanje i kažnjavanje poreznih obveznika nije cilj Porezne uprave Federacije BiH. Cilj Porezne uprave Federacije BiH je da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun.

 

Najbolji i najsigurniji način poslovanja je da svoje obaveze izvršavate blagovremeno, odnosno da poslujete u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima.

 

Plaćanjem poreznih obaveza dobivate i zadovoljnog radnika koji može da ostvari svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, a zadovoljni radnik daje najbolje rezultate.

 

Porezna uprava Federacije BiH želi biti partner poreznim obveznicima i zahvaljuje se svim poreznim obveznicima koji su uredno izvršavali svoje porezne obaveze, te poziva i ostale porezne obveznike da to blagovremeno čine.