Naslovna AKTUELNO Otkazan Javni poziv za subvencioniranje javnog prevoza putnika

Otkazan Javni poziv za subvencioniranje javnog prevoza putnika

Na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka odobravanja subvencija za pružanje usluga redovnog autobuskog linijskog prevoza putnika, broj: 02-02-2-2568/19 od 20.03.2019.godine, Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica donosi

 

 


O D L U K U

 

o otkazivanju postupka pokrenutog po Javnom pozivu za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika za period 01.01. do 31.03.2020.godine

 

 

Član 1.

 

 

Otkazuje se postupak pokrenut po Javnom pozivu za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika za period 01.01. do 31.03.2020.godine, objavljen na internet stranici općine Lukavac dana 10.12.2019.godine, zbog potrebe dodatnog usklađivanja redova vožnje za koje će se sufinansiranje vršiti.

 

 

Član 2.

 

 

Ova odluka objavit će se na internet stranici općine Lukavac (www.lukavac.ba).

 

Član 3.

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Obrazloženje:

 

 

Postupak za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika za period 01.01. do 31.03.2020.godine pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka subvencioniranja pružanja usluga redovnog autobuskog linijskog prevoza putnika za period 01.01.-31.03.2020.godine, broj: 02-02-1-13800/19 od 04.12.2019.godine. Javni poziv za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika za period 01.01. do 31.03.2020.godine objavljen je na internet stranici općine Lukavac dana 10.12.2019.godine i otvoren je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 26.12.2019.godine. U toku trajanja ovog poziva jedan od prevoznika koji obavlja javni prevoz putnika na području općine Lukavac „Ljaljić-turs“ doo Čelić je dana 12.12.2019.godine izjavio žalbu.

 

Imajući u vidu naprijed navedeno, a do okončanja postupka po žalbi, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Mirela Bubić, dipl.pravnik